Název: Sociálně patogenní jevy v ČR
Další názvy: Socially pathological phenomena in Czech Republic
Autoři: Trnková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Oponent: Matušková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8971
Klíčová slova: sociálně patogenní jevy;nezaměstnanost;rozvodovost;bezdomovectví;znásilnění;loupež
Klíčová slova v dalším jazyce: socially pathogenic phenomena;unemployment;divorce rate;homelessness;rape;robbery
Abstrakt: Práce se zabývá sociálně patogenními jevy. Intenzita patogenních jevů se časem mění. Práce se zaměřuje na změny intenzity těchto jevů v letech 1991 - 2010, vztahy mezi jednotlivými jevy a zda se tyto jevy navzájem ovlivňují. Práce se též zabývá změnami intenzity v celé České republice a definuje oblasti (regiony) s vysokou a nízkou intenzitou jevů.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the socially pathogenic phenomena in the Czech Republic. The socially pathogenic phenomena are changing. The work is focused on changes of these phenomena throughout 1991 - 2010, relationships between these phenomena and if they affect each other. The work describes also changes in different areas of the Czech Republic and typical region for some of these phenomena.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Trnkova_Klara_obhajoba srpen 2013.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnkova v.pdfPosudek vedoucího práce578,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnkova o.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
trnkova.pdfPrůběh obhajoby práce165,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.