Title: Sociálně patogenní jevy v ČR
Other Titles: Socially pathological phenomena in Czech Republic
Authors: Trnková, Klára
Advisor: Novotná, Marie
Referee: Matušková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8971
Keywords: sociálně patogenní jevy;nezaměstnanost;rozvodovost;bezdomovectví;znásilnění;loupež
Keywords in different language: socially pathogenic phenomena;unemployment;divorce rate;homelessness;rape;robbery
Abstract: Práce se zabývá sociálně patogenními jevy. Intenzita patogenních jevů se časem mění. Práce se zaměřuje na změny intenzity těchto jevů v letech 1991 - 2010, vztahy mezi jednotlivými jevy a zda se tyto jevy navzájem ovlivňují. Práce se též zabývá změnami intenzity v celé České republice a definuje oblasti (regiony) s vysokou a nízkou intenzitou jevů.
Abstract in different language: The study deals with the socially pathogenic phenomena in the Czech Republic. The socially pathogenic phenomena are changing. The work is focused on changes of these phenomena throughout 1991 - 2010, relationships between these phenomena and if they affect each other. The work describes also changes in different areas of the Czech Republic and typical region for some of these phenomena.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Trnkova_Klara_obhajoba srpen 2013.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
trnkova v.pdfPosudek vedoucího práce578,15 kBAdobe PDFView/Open
trnkova o.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
trnkova.pdfPrůběh obhajoby práce165,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.