Title: Jak se měnila role sestry od počátku 20. století po současnost
Other Titles: How has the role of a nurse changed since the early 20th century to the present time.
Authors: Brunátová, Nikola
Advisor: Svobodová, Hana
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8973
Keywords: role sester-ošetřovatelství-historie ošetřovatelství- sestra- vzdělávání
Keywords in different language: role of nurse-nursing-history of nursing- nurse- education
Abstract: Cílem této diplomové práce je, na základě práce s dostupnou literaturou, stanovit jak se měnila role sester od počátku 20. století po současnost. Práce vychází ze znalostí současných rolí sestry a na základě těchto skutečností a mnoha dalších faktorů, jako je postavení žen ve společnosti, politická situace v zemi či stav medicíny a ošetřovatelství, jsou role současné sestry srovnávány s rolí sestry v jednotlivých časových osách od dob první republiky až po současnost.
Abstract in different language: The goal of this thesis is, based on work with the available titerature, to determine how the role of nurse has been changing since the early 20th century until the present time. My work is based on the knowledge of the current roles of the nurse and and on the basis of these facts, and many other factors such as the position of women in society, the political situation in the country, the state of medicine and nursing, etc., the roles of a nowadays nurse are being compared with the nurses´roles in different timelines since the first republic until now.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brunatova Nikola-Diplomova pace 2013.pdfPlný text práce733,19 kBAdobe PDFView/Open
Brunatova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce73,65 kBAdobe PDFView/Open
Brunatova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce416,21 kBAdobe PDFView/Open
Brunatova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce407,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.