Název: Jak se měnila role sestry od počátku 20. století po současnost
Další názvy: How has the role of a nurse changed since the early 20th century to the present time.
Autoři: Brunátová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Hana
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8973
Klíčová slova: role sester-ošetřovatelství-historie ošetřovatelství- sestra- vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: role of nurse-nursing-history of nursing- nurse- education
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je, na základě práce s dostupnou literaturou, stanovit jak se měnila role sester od počátku 20. století po současnost. Práce vychází ze znalostí současných rolí sestry a na základě těchto skutečností a mnoha dalších faktorů, jako je postavení žen ve společnosti, politická situace v zemi či stav medicíny a ošetřovatelství, jsou role současné sestry srovnávány s rolí sestry v jednotlivých časových osách od dob první republiky až po současnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is, based on work with the available titerature, to determine how the role of nurse has been changing since the early 20th century until the present time. My work is based on the knowledge of the current roles of the nurse and and on the basis of these facts, and many other factors such as the position of women in society, the political situation in the country, the state of medicine and nursing, etc., the roles of a nowadays nurse are being compared with the nurses´roles in different timelines since the first republic until now.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brunatova Nikola-Diplomova pace 2013.pdfPlný text práce733,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunatova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce73,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunatova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce416,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brunatova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce407,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.