Title: Dekubity v intenzivní péči
Other Titles: Pressure ulcers in intensive care
Authors: Rybenská, Lenka
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8986
Keywords: dekubity;intenzivní péče;léčba dekubitů;prevence dekubitů
Keywords in different language: intensive care;pressure ulcers;pressure ulcer treatment;prevention of pressure ulcers
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku dekubitů v intenzivní péči. Zabývá se anatomií a fyziologií kůže, etiopatogenezí dekubitů, klasifikací, prevencí vzniku dekubitů, hodnocením rizik, léčbou a hojením. Výzkumné šetření formou kvantitativního výzkumu je zaměřeno na úroveň ošetřovatelské péče v oblasti prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of pressure ulcers in intensive care. It deals with the anatomy and physiology of the skin, bed sores etiopathogenesis, classification, prevention of pressure sores, risk evaluation, treatment and healing. The survey by quantitative research is focused on the level of nursing care in the field of prevention in patiens at risk of pressure sores.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dekubity v intenzivni peci.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Rybenska_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce98,99 kBAdobe PDFView/Open
Rybenska_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce176,78 kBAdobe PDFView/Open
Rybenska_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce416,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.