Název: Dekubity v intenzivní péči
Další názvy: Pressure ulcers in intensive care
Autoři: Rybenská, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8986
Klíčová slova: dekubity;intenzivní péče;léčba dekubitů;prevence dekubitů
Klíčová slova v dalším jazyce: intensive care;pressure ulcers;pressure ulcer treatment;prevention of pressure ulcers
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku dekubitů v intenzivní péči. Zabývá se anatomií a fyziologií kůže, etiopatogenezí dekubitů, klasifikací, prevencí vzniku dekubitů, hodnocením rizik, léčbou a hojením. Výzkumné šetření formou kvantitativního výzkumu je zaměřeno na úroveň ošetřovatelské péče v oblasti prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issue of pressure ulcers in intensive care. It deals with the anatomy and physiology of the skin, bed sores etiopathogenesis, classification, prevention of pressure sores, risk evaluation, treatment and healing. The survey by quantitative research is focused on the level of nursing care in the field of prevention in patiens at risk of pressure sores.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dekubity v intenzivni peci.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybenska_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce98,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybenska_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce176,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybenska_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce416,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8986

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.