Title: Vývoj vzdělávání všeobecných sester v České Republice v souvislosti se světovým děním
Other Titles: Development of education of nurses in the Czech Republic in relation to world affairs
Authors: Trejbalová, Pavlína
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8996
Keywords: ošetřovatelství;všeobecná sestra;vzdělávání
Keywords in different language: nursing;nurse;training
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem vzdělávání všeobecných sester a obzvláště pak vlivem světových událostí na vzdělávání všeobecných sester. Práce je soustředěna na vývoj vzdělávání všeobecných sester v České republice. Srovnávací část mapuje, jak se vyvíjelo vzdělávání všeobecných sester v průběhu našich dějin a jak ho ovlivňovaly světové události. Menší část práce se zabývá tímto vývojem v nejstarších historických obdobích. Větší část práce je pak věnována 19. - 20. století.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of education of nurses and especially the influence of world events for training nurses. The work is focused on the development of education of nurses in the Czech Republic. Comparison of the maps, as developed training nurses in the course of our history and how it influenced world events. A smaller part of the work deals with this development in the earliest periods of history. The greater part of the work is devoted to the 19th ? 20th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce533,96 kBAdobe PDFView/Open
Trejbalova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce76,98 kBAdobe PDFView/Open
Trejbalova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce126,27 kBAdobe PDFView/Open
Trejbalova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce408,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.