Název: Vývoj vzdělávání všeobecných sester v České Republice v souvislosti se světovým děním
Další názvy: Development of education of nurses in the Czech Republic in relation to world affairs
Autoři: Trejbalová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8996
Klíčová slova: ošetřovatelství;všeobecná sestra;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing;nurse;training
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem vzdělávání všeobecných sester a obzvláště pak vlivem světových událostí na vzdělávání všeobecných sester. Práce je soustředěna na vývoj vzdělávání všeobecných sester v České republice. Srovnávací část mapuje, jak se vyvíjelo vzdělávání všeobecných sester v průběhu našich dějin a jak ho ovlivňovaly světové události. Menší část práce se zabývá tímto vývojem v nejstarších historických obdobích. Větší část práce je pak věnována 19. - 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development of education of nurses and especially the influence of world events for training nurses. The work is focused on the development of education of nurses in the Czech Republic. Comparison of the maps, as developed training nurses in the course of our history and how it influenced world events. A smaller part of the work deals with this development in the earliest periods of history. The greater part of the work is devoted to the 19th ? 20th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce533,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trejbalova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce76,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trejbalova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce126,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trejbalova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce408,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.