Title: Ochrana osobních údajů ve zdravotnickém zařízení
Other Titles: Protection of personal data in health care faciluties
Authors: Vaňharová, Dana
Advisor: Mauritzová, Ilona
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8998
Keywords: Evropská unie;legislativa;ochrana osobních údajů;nařízení České republiky;nelékařský zdravotnický pracovník;pacient;povinnosti;práva;právní předpisy;zákon;Rada Evropy;vyhlášky České republiky
Keywords in different language: European union;legislation;protection of personal data health care professions;ordinance Czech republic;non-medical sanitary worker;patient;rights;duties;legislation;law;European council;decree of Czech republic
Abstract: Tato práce je teoreticko - praktická. V teoretické práci se věnuji právním předpisům, které vymezují práva a povinnosti nelékařských zdravotnických profesí a pacientů. Zaměřuji se na legislativní podmínky v České republice, Evropské unii a Radě Evropy. V praktické části se věnuji implementaci legislativních nařízení do praxe, do podmínek zdravotnických zařízení. A to s ohledem nelékařských zdravotnických profesí. Cílem diplomové práce je zdůraznit důležitost, uvědomování si v každodenním styku s pacientem nutnosti ctění jeho základních práv. Zdravotnická dokumentace je nedílnou součástí poskytování kvalitní zdravotní péče. To s sebou přináší sběr důležitých osobních údajů. Tyto údaje jsou nelékařské zdravotnické profese povinny dle příslušných legislativních norem chránit.
Abstract in different language: Theoretical pert is focused on legislative documents which determine responsibilities and duties of non - medical health care professinals and also patient rights. It covers legislation and legislative condotions in the Czech Republic, European Union and position and documents of the European Council. Practical part of the Thesisi discusses issues of practical implementation of legislative measures and regulations in routine activities of health care facilities. Individual issues are assessed from the point of view of the non - medical health care professions. The aim of my Thesis is to highlight importace of awereness of patient rights and necessity to respect those rights in everyday work of health care professional. Health care documentation is an integral and indispensable part of quality health care and includes collection of important personal data. As required by relevant legislatio, appopriate protection of those data is a must for allnon - medical health care professionals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_2013_Vanharova_Dana.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFView/Open
Vanharova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce73,54 kBAdobe PDFView/Open
Vanharova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce173,89 kBAdobe PDFView/Open
Vanharova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce401,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.