Title: Hospicová péče a umění doprovázet
Other Titles: Hospice care and ability to assist on a last journey
Authors: Zemanová, Pavla
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9000
Keywords: hospic;hospicová péče;paliativní péče;umění doprovázet;umírání
Keywords in different language: ability to assist on a last journey;dying;hospice;hospice care;palliative care
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice hospicové péče a umění doprovázet, které jsou chápány jako účinná pomoc nemocným v preterminální a terminální fázi nemoci a také jejich blízkým. Empirická část práce je zaměřena na zmapování erudovanosti všeobecných sester v tématu hospicové péče a umění doprovázet a to za pomoci explorační metody, dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This thesis describes the problematics of the hospice care and ability to assist on a last journey, which are the two effective forms of help for the patients diagnosed with an untreatable disease and their family members in the patient's terminal stadium of life. The research part of the thesis is focused on mapping the proper education of the nursing stuff in the topic of hospice care and the ability to support the patients on their last journey using the explorative questionnaire survey method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hospicova pece a umeni doprovazet.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce85,46 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce93,87 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce443,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.