Název: Vietnamci v plzeňských mateřských školách
Další názvy: Vietnameses in kindergartens of Pilsen
Autoři: Kolářová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Černík, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9004
Klíčová slova: Vietnamci;Vietnam;kultura;předškolní vzdělávání;čeština;kolektiv
Klíčová slova v dalším jazyce: Vietnameses;Vietnam;culture;preschool education;czech language;collective
Abstrakt: V této práci jsem se zaměřila na vietnamské děti v plzeňských mateřských školách. Cílem teoretické části této práce je přiblížit Vietnam, ze kterého děti či jejich rodiče přišli, přiblížit fakta o této zemi, o Vietnamcích, o jejich jazyku, rodině a kultuře, o jejich příchodu do ČR a jejich působení zde. Cílem praktické části této práce je určit počet vietnamských dětí v plzeňských mateřských školách, popsat jejich chování v kolektivu ostatních dětí, jejich začlenění do kolektivu a úroveň jejich znalostí češtiny, uvést jak se na tuto problematiku dívá učitel a jak bývalý žák.
Abstrakt v dalším jazyce: I specialised in Vietnameses children who visite Pilsener kindergartens. The main topic of the theoretical part of this work is to introduce Vietnam which the children or their parents came from, facts of this country, Vietnameses, their language, family and culture, their arrival to Czech Republic, their lives in Czech Republic. The main topic of the practical part of this work is to found out the number of Vietnameses children in all of the kindergarten in Pilsen, to write about their behaviour in the group of other children, their integration, their level of Czech language, to found out what a teacher and an ex-student think of this problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Kolarova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova VP.pdfPosudek vedoucího práce25,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova OP.pdfPosudek oponenta práce52,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9004

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.