Title: Vietnamci v plzeňských mateřských školách
Other Titles: Vietnameses in kindergartens of Pilsen
Authors: Kolářová, Klára
Advisor: Černík, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9004
Keywords: Vietnamci;Vietnam;kultura;předškolní vzdělávání;čeština;kolektiv
Keywords in different language: Vietnameses;Vietnam;culture;preschool education;czech language;collective
Abstract: V této práci jsem se zaměřila na vietnamské děti v plzeňských mateřských školách. Cílem teoretické části této práce je přiblížit Vietnam, ze kterého děti či jejich rodiče přišli, přiblížit fakta o této zemi, o Vietnamcích, o jejich jazyku, rodině a kultuře, o jejich příchodu do ČR a jejich působení zde. Cílem praktické části této práce je určit počet vietnamských dětí v plzeňských mateřských školách, popsat jejich chování v kolektivu ostatních dětí, jejich začlenění do kolektivu a úroveň jejich znalostí češtiny, uvést jak se na tuto problematiku dívá učitel a jak bývalý žák.
Abstract in different language: I specialised in Vietnameses children who visite Pilsener kindergartens. The main topic of the theoretical part of this work is to introduce Vietnam which the children or their parents came from, facts of this country, Vietnameses, their language, family and culture, their arrival to Czech Republic, their lives in Czech Republic. The main topic of the practical part of this work is to found out the number of Vietnameses children in all of the kindergarten in Pilsen, to write about their behaviour in the group of other children, their integration, their level of Czech language, to found out what a teacher and an ex-student think of this problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kolarova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kolarova VP.pdfPosudek vedoucího práce25,59 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova OP.pdfPosudek oponenta práce52,96 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.