Title: Postoj dětí v mateřské škole k sociálně znevýhodněným vrstevníkům
Other Titles: The attitude of children in nursery school toward socially disadvantaged peers
Authors: Krylová, Eliška
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9009
Keywords: Sociální znevýhodnění;školská integrace a inkluze;poradenské služby;příprava na vstup do školy;vztahy dětí
Keywords in different language: Social disadvantage;school integration and inclusion;consulting services;preparation for entrance to school;children's relationships
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vztahy dětí v předškolním věku k sociálně znevýhodněným vrstevníkům, je zde zkoumán vliv sociálního znevýhodnění na hru v kolektivu třídy mateřské školy.
Abstract in different language: The thesis is focused on the relationships of preschool children to socially disadvantaged peers. There is a reseach on the influence of social disadvantage on the game in a group of nursery school classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krylova_Postoj deti v MS k soc. znevyhodnenym vrstevnikum.pdfPlný text práce355,15 kBAdobe PDFView/Open
krylova VP.pdfPosudek vedoucího práce62,07 kBAdobe PDFView/Open
Krylova OP.pdfPosudek oponenta práce52,54 kBAdobe PDFView/Open
krylova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.