Název: Postoj dětí v mateřské škole k sociálně znevýhodněným vrstevníkům
Další názvy: The attitude of children in nursery school toward socially disadvantaged peers
Autoři: Krylová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9009
Klíčová slova: Sociální znevýhodnění;školská integrace a inkluze;poradenské služby;příprava na vstup do školy;vztahy dětí
Klíčová slova v dalším jazyce: Social disadvantage;school integration and inclusion;consulting services;preparation for entrance to school;children's relationships
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na vztahy dětí v předškolním věku k sociálně znevýhodněným vrstevníkům, je zde zkoumán vliv sociálního znevýhodnění na hru v kolektivu třídy mateřské školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the relationships of preschool children to socially disadvantaged peers. There is a reseach on the influence of social disadvantage on the game in a group of nursery school classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krylova_Postoj deti v MS k soc. znevyhodnenym vrstevnikum.pdfPlný text práce355,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krylova VP.pdfPosudek vedoucího práce62,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krylova OP.pdfPosudek oponenta práce52,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krylova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.