Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBednář, Radomírcs
dc.contributor.authorLudvíková, Terezacs
dc.date.accepted2013-08-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:24Z
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:24Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-07-31cs
dc.identifier54065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9013
dc.description.abstractBakalářská práce je vypracována na téma: ?Transformace v DOZP Stod.? Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol. V první z těchto kapitol autorka popisuje výzkumný problém, aby případné čtenáře uvedla do dané problematiky. V dalších kapitolách se autorka zabývá cílovou skupinou, domovy pro osoby se zdravotním postižením, DOZP Stod a procesem transformace v DOZP Stod. V praktické části autorka vyhodnocuje rozhovor, analyzuje získaná data a shrnuje výsledky této práce.cs
dc.format54 s. (74 591 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmentální a kombinované postiženícs
dc.subjectdomov pro osoby se zdravotním postiženímcs
dc.subjectDOZP Stodcs
dc.subjecttransformace pobytových sociálních služebcs
dc.titleTransformace v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Stoděcs
dc.title.alternativeTransformation in the home for people with disabilities in Stoden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is elaborated on the theme: "Transformation in DOZP Stod." Thesis is divided into two parts, namely the theoretical and practical. The theoretical part is divided into five chapters. In the first of these chapters the author describes the research problem that any reader put into the issue. In the following chapters the author deals with the target group, homes for the handicaped, DOZP Stod and the process of transformation in DOZP Stod. In the practical part the author evaluates the interview, analyzes the data and summarizes the results of this work.en
dc.subject.translatedmental and combined disabilityen
dc.subject.translatedhome for handicapeden
dc.subject.translatedDOZP Stoden
dc.subject.translatedtransformation of residential social servicesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transformace v DOZP Stod (Ludvikova).pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Ludvikova VP.pdfPosudek vedoucího práce20,54 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova OP.pdfPosudek oponenta práce20,5 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.