Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová, Šárkacs
dc.contributor.authorBelšánová, Soňacs
dc.date.accepted2013-08-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:20Z-
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:20Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-07-08cs
dc.identifier54110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9014-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory. Klade si za cíl zhodnotit možnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzně. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která ve třech kapitolách popisuje problematiku stárnutí, stáří, a problémy s nimi spojené, dále pak vymezuje obsah pojmu reminiscenční terapie, uvádí přístupy k ní, její formy a pomůcky při ní používané.Ve třetí kapitole se čtenář seznámí s konkrétními domovy na území města Plzně a s organizacemi, pod které tyto domovy spadají. Praktická část se zabývá metodologií, podává výsledky výzkumného šetření a shrnutí výsledků. Šetření bylo prováděno za využití dvou výzkumných metod, a to polo ? strukturovaného rozhovoru a dotazníku.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectreminiscenční terapiecs
dc.subjectreminiscencecs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectstářícs
dc.subjectseniorcs
dc.titleMožnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzněcs
dc.title.alternativePossibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis deals with the implementation of reminiscence therapy in facilities or the elderly in Pilsen. The work aims to evaluate the possibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsen. Bachelor thesis contains a theoretical part, which in three chapters describes the problem of aging, old age and problems associated with them, as well as containing the term reminiscence therapy and access to it, with its forms and tools used in it. In the third chapter the reader is apprised with the specific homes in Pilsen and the organizations under which these homes belong. The practical part describes the methodology, given the results of the research and a summary of the results. The research was conducted using two research methods, semi - structured interview and a questionnaire.en
dc.subject.translatedreminiscence therapyen
dc.subject.translatedreminiscenceen
dc.subject.translatedagingen
dc.subject.translatedold ageen
dc.subject.translatedsenioren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belsanova_BP_2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Belsanova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,97 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova OP.pdfPosudek oponenta práce19,14 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.