Název: Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze
Další názvy: The Pros and Cons of nursery schools in Prague
Autoři: Zozuláková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Podpera, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9016
Klíčová slova: anglická mateřská škola;bilingvismus;školka v Praze;výuka jazyků
Klíčová slova v dalším jazyce: english preschool;bilingualism;preschool in Prague;language teaching
Abstrakt: Bakalářská práce Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze se věnuje objasnění významu anglických mateřských škol a poukazu je na možná úskalí toho typu škol. Z pohledu ředitelek a rodičů se zkoumají možné klady a zápory toho typu zařízení, porovnávají se základní dokumenty českých a anglických mateřských škol. V teoretické části se obecněji zaměřím na vymezení anglických mateřských škol, jejich spojitostí s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále se zastavím u jednotlivých možných kladů a záporů, které mohou tuto oblast ovlivňovat. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníků pro rodiče, které mají děti v pražských anglických mateřských školách a ředitelek jednotlivých anglických školek.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis "The Pros and Cons of nursery schools in Prague" is devoted to clarify the meaning of nursery schools and voucher is the possible pitfalls of this type of school. From the perspective of directors and parents to explore the possible pros and cons of this type of equipment, compared with the basic documents of the Czech and nursery schools. The theoretical part will focus on the more general definition of nursery schools, their association with the Framework Curriculum for Preschool Education. Furthermore, stop at each possible pros and cons that can affect this area. The practical part is focused on the evaluation questionnaire for parents who have children in Prague nursery schools and directors of nursery schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Klady_a_zapory_anglickych_materskych_skol_v_Praze.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zozulakova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zozulakova OP.pdfPosudek oponenta práce40,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zozulakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.