Title: Dobrovolnictví v TyfloCentru Plzeň o.p.s.
Other Titles: Volunnteering at Ngo TyfloCentrum Plzeň o. p. s.
Authors: Fidlerová, Klára
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9020
Keywords: dobrovolnictví;zrakové postižení;dobrovolník;koordinátor dobrovolníků;průvodcovské služby;předčitatelské služby;sociálně aktivizační služby;TyfloCentrum
Keywords in different language: volunteering;visual impairment;volunteer;volunteer coordinator;guide services;reader services;social activation services;TyfloCentrum
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce je problematika dobrovolnictví v práci se zrakově postiženými, v praktické části pak výzkumně zaměřená na vyhodnocení fungování Dobrovolnického programu TyfloCentra Plzeň, o. p. s. Teoretická část je směřována od vymezení teoretických pojmů ke konkrétním, nezbytným pro pochopení části praktické ? tedy samotného výzkumného šetření. Vysvětleny jsou pojmy dobrovolnictví a zrakové postižení. Popsány jsou organizace využívající dobrovolníků při práci se zrakově postiženými a v neposlední řadě obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Plzeň a jeho dobrovolnický program, jehož se týká výzkumné šetření. Hlavním výzkumným cílem této práce je ?prostřednictvím analýzy Dobrovolnického programu TyfloCentra Plzeň, o. p. s. zjistit, jak uživatelé služby a dobrovolníci nahlížejí na fungování programu?. Výzkumné šetření bylo prováděno pomocí polostrukturovaného rozhovoru, jehož pomocí jsme zjistili, jak dobrovolníci a uživatelé program hodnotí, zároveň jsme odhalili jeho klady a některé nedostatky. V závěru práce jsme pak navrhli doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis was to analyze the volunteering with visually impaired people. The practical part of the thesis focused on the evaluation of the volunteer program TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. Theoretical part described theoretical and factual terms, which are crucial for the comprehension of the practical part. There were explained terms volunteering and visual impairment. Moreover, the theoretical part outlined organizations which involve volunteers in the work with the visually impaired people. Part of the theory focused on the work of TyfloCentrum Plzeň, o. p. s., and described the volunteer program which was later used in the research process. The main goal of the research itself was to analyze the opinions of volunteers and visually impaired participants of the volunteer program TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. The main research method was a semi-structured interview which enabled to discover, how the volunteers and visually impaired participants evaluate the whole work of the program. What is more, the research uncovered some advantages and disadvantages of this program. At the end of the thesis there are some suggestions which might be useful for future practical use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fidlerova.pdfPlný text práce544,76 kBAdobe PDFView/Open
fidlerova VP.pdfPosudek vedoucího práce51,9 kBAdobe PDFView/Open
fidlerova OP.pdfPosudek oponenta práce57,49 kBAdobe PDFView/Open
fidlerova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.