Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBednář, Radomírcs
dc.contributor.authorKrálová, Luciecs
dc.date.accepted2013-05-20cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:23Z
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:23Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier54556cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9026
dc.description.abstractBakalářská práce je vypracovaná na téma ?Dopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plzni?. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami, ve kterých se autorka zabývá sociálním zabezpečením, sociálními událostmi, hlavními institucemi sociálního zabezpečení v České republice a Sociální reformou I. Praktická část definuje teoretické poznatky k realizaci výzkumu, analyzuje získaná data a shrnuje závěrečné výsledky práce.cs
dc.format74 s. (82 298 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectÚřad práce ČRcs
dc.subjectsociální zabezpečenícs
dc.subjectsociální událostcs
dc.subjectreformacs
dc.titleDopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plznics
dc.title.alternativeImpacts of Social reform I. to the activity of Job centre in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is elaborated on the theme ?Impacts of Social reform I. to the activity of Job Centre in Pilsen?. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters in which the author deals with social security, social events, the main social security institutions in the Czech Republic and Social Reform I. The practical section defines the theoretical knowledge to implement the research, analyze the data and summaries the final results of the thesis.en
dc.subject.translatedEmployment department CRen
dc.subject.translatedsocial securityen
dc.subject.translatedsocial eventen
dc.subject.translatedreformen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dopady socialni reformy I. na cinnosti Uradu prace v Plzni (Kralova).pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kralova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,17 kBAdobe PDFView/Open
Kralova OP.pdfPosudek oponenta práce42,48 kBAdobe PDFView/Open
kralova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.