Title: Evaluace nabídky a poptávky pravidelných aktivit Domu dětí a mládeže Nýrsko pro středoškolskou mládež
Other Titles: Evaluation of offer and demand of regular activities for youth at Free Time Centre in Nyrsko/the Czech Republic/.
Authors: Karlovská, Pavlína
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9027
Keywords: adolescent;volný čas;volnočasové aktivity;dům dětí a mládeže;typ střediska volného času;pravidelná zájmová činnost
Keywords in different language: adolescent;free time;free time activities;The House of Children and Youth;a type of a leisure centre;regular leisure activity
Abstract: Bakalářská práce hodnotí nabídku a poptávku pravidelných aktivit Domu dětí a mládeže v Nýrsku pro středoškolskou mládež. V teoretické části je vysvětleno, jakými aktivitami se domy dětí a mládeže zabývají. V praktické části je za pomoci výzkumných metod dotazníku a rozhovoru řešeno, co je důvodem neúčasti adolescentů v pravidelné zájmové činnosti. Skutečnosti plynoucí z výzkumu byly vyhodnoceny a v závěru práce se objevují návrhy, které může organizace realizovat pro zlepšení situace.
Abstract in different language: The bachelor thesis evaluates the supply and demand of the regular activities of the House of Children and Youth in Nýrsko for the high school youth. The theoretical part explains which activities the Houses of Children and Youth deal with. The practical part solves with the aid of the explorative methods of a questionnaire and an interview the main reason of the absence of adolescents in regular leisure activities. The facts resulting from the research were evaluated and the suggestions, that the organization can realize for the improvement of the situation, appear at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Karlovska Pavlina.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
karlovska VP.pdfPosudek vedoucího práce39,16 kBAdobe PDFView/Open
karlovska OP.pdfPosudek oponenta práce60,44 kBAdobe PDFView/Open
karlovska O.pdfPrůběh obhajoby práce12,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.