Název: Evaluace nabídky a poptávky pravidelných aktivit Domu dětí a mládeže Nýrsko pro středoškolskou mládež
Další názvy: Evaluation of offer and demand of regular activities for youth at Free Time Centre in Nyrsko/the Czech Republic/.
Autoři: Karlovská, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9027
Klíčová slova: adolescent;volný čas;volnočasové aktivity;dům dětí a mládeže;typ střediska volného času;pravidelná zájmová činnost
Klíčová slova v dalším jazyce: adolescent;free time;free time activities;The House of Children and Youth;a type of a leisure centre;regular leisure activity
Abstrakt: Bakalářská práce hodnotí nabídku a poptávku pravidelných aktivit Domu dětí a mládeže v Nýrsku pro středoškolskou mládež. V teoretické části je vysvětleno, jakými aktivitami se domy dětí a mládeže zabývají. V praktické části je za pomoci výzkumných metod dotazníku a rozhovoru řešeno, co je důvodem neúčasti adolescentů v pravidelné zájmové činnosti. Skutečnosti plynoucí z výzkumu byly vyhodnoceny a v závěru práce se objevují návrhy, které může organizace realizovat pro zlepšení situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis evaluates the supply and demand of the regular activities of the House of Children and Youth in Nýrsko for the high school youth. The theoretical part explains which activities the Houses of Children and Youth deal with. The practical part solves with the aid of the explorative methods of a questionnaire and an interview the main reason of the absence of adolescents in regular leisure activities. The facts resulting from the research were evaluated and the suggestions, that the organization can realize for the improvement of the situation, appear at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Karlovska Pavlina.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
karlovska VP.pdfPosudek vedoucího práce39,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
karlovska OP.pdfPosudek oponenta práce60,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
karlovska O.pdfPrůběh obhajoby práce12,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.