Title: Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem
Other Titles: The Comparison of the study programme pre-school teaching at ZČU Plzeň and UJEP Ústí nad Labem
Authors: Kolaříková, Eva
Advisor: Podpera, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9028
Keywords: předškolní výchova;učitel;odborné vzdělání;školský systém;komparace;pedagogická fakulta;Univerzita J. E. Purkyně;Západočeská univerzita;přijímací řízení;studijní plán;státní závěrečné zkoušky
Keywords in different language: pre-school education;teacher training;school system;comparison;faculty of education;Univerzita J. E. Purkyně;University of West Bohemia;admissions;curriculum;final examination
Abstract: Práce se zabývá v teoretické části ziskem odborné kvalifikace pro učitele mš. Porovnává odbornou kvalifikaci se Spolkovou republikou Německo. Praktická část obsahuje komparaci studijního oboru učitelství pro mš na dvou vybraných vysokoškolským fakultách.
Abstract in different language: The work deals with the theoretical part of the profit professional qualifications for teachers of pre-school. Compares expertise with Germany. The practical part contains a comparison study program for pre-school teacher at two selected university faculties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Kolarikova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,47 kBAdobe PDFView/Open
Kolarikova OP.pdfPosudek oponenta práce34,85 kBAdobe PDFView/Open
Kolarikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.