Název: Komparace studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na ZČU v Plzni a UJEP v Ústí nad Labem
Další názvy: The Comparison of the study programme pre-school teaching at ZČU Plzeň and UJEP Ústí nad Labem
Autoři: Kolaříková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Podpera, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9028
Klíčová slova: předškolní výchova;učitel;odborné vzdělání;školský systém;komparace;pedagogická fakulta;Univerzita J. E. Purkyně;Západočeská univerzita;přijímací řízení;studijní plán;státní závěrečné zkoušky
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-school education;teacher training;school system;comparison;faculty of education;Univerzita J. E. Purkyně;University of West Bohemia;admissions;curriculum;final examination
Abstrakt: Práce se zabývá v teoretické části ziskem odborné kvalifikace pro učitele mš. Porovnává odbornou kvalifikaci se Spolkovou republikou Německo. Praktická část obsahuje komparaci studijního oboru učitelství pro mš na dvou vybraných vysokoškolským fakultách.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the theoretical part of the profit professional qualifications for teachers of pre-school. Compares expertise with Germany. The practical part contains a comparison study program for pre-school teacher at two selected university faculties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarikova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarikova OP.pdfPosudek oponenta práce34,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.