Název: Možnosti integrace sluchově postižených dětí do MŠ v Plzeňském kraji
Další názvy: Integration Possibilities of Children with Hearing Disability into Kindergartens in Pilsner Region
Autoři: Kořánová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Hanzlíček, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9029
Klíčová slova: sluch;sluchové postižení;sluchové vady;školská integrace;Plzeňský kraj;mateřská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: hearing;hearing disability;hearing defects;school integration;Pilsner region;kindergarten
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi integrace sluchově postižených dětí do mateřských škol v Plzeňském kraji. V teoretické části se zabývá sluchovým postižením a sním spojenými tématy- sluchové vady, kompenzační pomůcky a možnosti komunikace sluchově postižených jedinců. Jedna kapitola se zabývá integrací. V praktické části je zpracován dotazník, který má odhalit počet mateřských škol, které umožňují integraci sluchově postižených dětí v Plzeňském kraji a počet integrovaných dětí se sluchovým postižením v těchto mateřských školách.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with integration possibilities of children with hearing disability into kindergartens in Pilsner region. The theoretical part is focused on the hearing disability and on topics associated with it ? hearing defects, compensatory aids and communication possibilities of those who have a hearing defect. One chapter is based on integration. The practical part contains a questionnaire which should discover kindergartens supporting the integration of children with hearing disability in Pilsner region and examine the number of children with the defect in those kindergartens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koranova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koranova OP.pdfPosudek oponenta práce63,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koranova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.