Title: Možnosti integrace sluchově postižených dětí do MŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Integration Possibilities of Children with Hearing Disability into Kindergartens in Pilsner Region
Authors: Kořánová, Pavla
Advisor: Hanzlíček, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9029
Keywords: sluch;sluchové postižení;sluchové vady;školská integrace;Plzeňský kraj;mateřská škola
Keywords in different language: hearing;hearing disability;hearing defects;school integration;Pilsner region;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi integrace sluchově postižených dětí do mateřských škol v Plzeňském kraji. V teoretické části se zabývá sluchovým postižením a sním spojenými tématy- sluchové vady, kompenzační pomůcky a možnosti komunikace sluchově postižených jedinců. Jedna kapitola se zabývá integrací. V praktické části je zpracován dotazník, který má odhalit počet mateřských škol, které umožňují integraci sluchově postižených dětí v Plzeňském kraji a počet integrovaných dětí se sluchovým postižením v těchto mateřských školách.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with integration possibilities of children with hearing disability into kindergartens in Pilsner region. The theoretical part is focused on the hearing disability and on topics associated with it ? hearing defects, compensatory aids and communication possibilities of those who have a hearing defect. One chapter is based on integration. The practical part contains a questionnaire which should discover kindergartens supporting the integration of children with hearing disability in Pilsner region and examine the number of children with the defect in those kindergartens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
koranova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,15 kBAdobe PDFView/Open
koranova OP.pdfPosudek oponenta práce63,25 kBAdobe PDFView/Open
koranova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.