Název: Analgosedace v PNP
Další názvy: Analgesia and sadation in prehospital urgent care
Autoři: Hájková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Rozmarová, Naděžda
Oponent: Kasal, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9076
Klíčová slova: analgosedace;bolest;analgetika;sedativa;intravenózní přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: analgosedation;pain;analgesics;sedatives;intravenous access
Abstrakt: Bakalářská na téma Analgosedace v PNP pojednává o možnostech aplikace analgetik a sedativ v přednemocniční péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje analgosedaci jako takovou, její indikace, potřebnou monitoraci a kombinace léčiv. Dále pojednává o bolesti, farmakologii jednotlivých skupin léčiv využívaných při analgosedaci a v neposlední řadě i o způsobech podávání analgosedace. Praktická část zkoumá reálné podávání analgosedace v přednemocniční péči. K výzkumu byla použita dokumentace ZZS PK. Zkoumanými parametry byl věk, pohlaví, stav vědomí, tlak, puls, staurace krve kyslíkem, způsob podání farmak, potřebné zajištění dýchacích cest, diagnózy, které vedly k podání analgosedace a konkrétní kombinace léčiv u jednotlivých diagnóz.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis conscious sedation in the prehospital emergency care discusses the possibilities of application of analgetics and sedatives in prehospital care. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the sedation itself, it´s indications, the necessary monitoring and combination drugs. It also deals with pain, pharmacology of individual groups of drugs used in sedation and how to use sedation. The practical part examines the real use of conscious sedation in prehospital care. Documentation of Emergency Medical Services of Pilsen region was used for the research. Parameters studied were age, sex, state of consciousness, pressure, pulse, blood, oxygen saturation, method of administration of drugs, required security of respirátory tracts,diagnosis, leading to sedation and administration of specific combination of drugs for individual diagnoses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analgosedace_v_PNP.pdfPlný text práce822,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova VP.jpgPosudek vedoucího práce298,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hajkova OP.jpgPosudek oponenta práce399,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Hajkova.jpgPrůběh obhajoby práce304,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.