Title: Analgosedace v PNP
Other Titles: Analgesia and sadation in prehospital urgent care
Authors: Hájková, Kristýna
Advisor: Rozmarová, Naděžda
Referee: Kasal, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9076
Keywords: analgosedace;bolest;analgetika;sedativa;intravenózní přístup
Keywords in different language: analgosedation;pain;analgesics;sedatives;intravenous access
Abstract: Bakalářská na téma Analgosedace v PNP pojednává o možnostech aplikace analgetik a sedativ v přednemocniční péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje analgosedaci jako takovou, její indikace, potřebnou monitoraci a kombinace léčiv. Dále pojednává o bolesti, farmakologii jednotlivých skupin léčiv využívaných při analgosedaci a v neposlední řadě i o způsobech podávání analgosedace. Praktická část zkoumá reálné podávání analgosedace v přednemocniční péči. K výzkumu byla použita dokumentace ZZS PK. Zkoumanými parametry byl věk, pohlaví, stav vědomí, tlak, puls, staurace krve kyslíkem, způsob podání farmak, potřebné zajištění dýchacích cest, diagnózy, které vedly k podání analgosedace a konkrétní kombinace léčiv u jednotlivých diagnóz.
Abstract in different language: The thesis conscious sedation in the prehospital emergency care discusses the possibilities of application of analgetics and sedatives in prehospital care. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the sedation itself, it´s indications, the necessary monitoring and combination drugs. It also deals with pain, pharmacology of individual groups of drugs used in sedation and how to use sedation. The practical part examines the real use of conscious sedation in prehospital care. Documentation of Emergency Medical Services of Pilsen region was used for the research. Parameters studied were age, sex, state of consciousness, pressure, pulse, blood, oxygen saturation, method of administration of drugs, required security of respirátory tracts,diagnosis, leading to sedation and administration of specific combination of drugs for individual diagnoses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analgosedace_v_PNP.pdfPlný text práce822,47 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova VP.jpgPosudek vedoucího práce298,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hajkova OP.jpgPosudek oponenta práce399,36 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Hajkova.jpgPrůběh obhajoby práce304,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.