Název: Použití X záření v letech 1938-1945
Další názvy: Using X-rays in 1938-1945.
Autoři: Bímová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Adámková, Jindřiška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9090
Klíčová slova: historie;rentgenové záření;radiumterapie;rentgenterapie;věda;technika;II. světová válka;atomová bomba;Hirošima;Nagasaki;koncentrační tábory;experimenty na lidech;vědci;objevy
Klíčová slova v dalším jazyce: history;X-ray;radiumtherapy;X-rays therapy;science;technique;2nd world war;atom bomb;Hiroshima;Nagasaki;concentration camps;experiments on humans;scinetists;discoveries
Abstrakt: Bakalářská práce, jejímž tématem je použití X záření v letech 1938 - 1945 se zabývá mírovým i nemírovým využitím X paprsků v daném období. Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých je popsáno použití X záření ve zdravotnictví, ve vědě a technice, a ve druhé světové válce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis, whose theme is Using X-rays in the years 1938 to 1945, is dealing with the use of X-rays so during peace as during war. The thesis is divided into several parts which describe the use of X-rays in medicine, science, technique and during the 2nd World War.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
POUZITI X ZARENI V LETECH 1938 - 1945.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bimova VP.jpgPosudek vedoucího práce503,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bimova OP.jpgPosudek oponenta práce387,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Bimova.jpgPrůběh obhajoby práce333,02 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.