Title: Použití X záření v letech 1938-1945
Other Titles: Using X-rays in 1938-1945.
Authors: Bímová, Michaela
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9090
Keywords: historie;rentgenové záření;radiumterapie;rentgenterapie;věda;technika;II. světová válka;atomová bomba;Hirošima;Nagasaki;koncentrační tábory;experimenty na lidech;vědci;objevy
Keywords in different language: history;X-ray;radiumtherapy;X-rays therapy;science;technique;2nd world war;atom bomb;Hiroshima;Nagasaki;concentration camps;experiments on humans;scinetists;discoveries
Abstract: Bakalářská práce, jejímž tématem je použití X záření v letech 1938 - 1945 se zabývá mírovým i nemírovým využitím X paprsků v daném období. Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých je popsáno použití X záření ve zdravotnictví, ve vědě a technice, a ve druhé světové válce.
Abstract in different language: The thesis, whose theme is Using X-rays in the years 1938 to 1945, is dealing with the use of X-rays so during peace as during war. The thesis is divided into several parts which describe the use of X-rays in medicine, science, technique and during the 2nd World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
POUZITI X ZARENI V LETECH 1938 - 1945.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Bimova VP.jpgPosudek vedoucího práce503,1 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bimova OP.jpgPosudek oponenta práce387,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Bimova.jpgPrůběh obhajoby práce333,02 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.