Název: Význam PET/CT u neoplazií urogenitálního traktu
Další názvy: The importance of PET/CT in the urogenital tract neoplasia
Autoři: Jouzková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Malán, Alexander
Oponent: Schmiedhuber, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9094
Klíčová slova: karcinomy urogenitálního traktu;PET/CT;ultrasonografie;výpočetní tomografie
Klíčová slova v dalším jazyce: carcinomas of the urogenital tract;PET/CT;ultrasonography;computed tomography
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem význam PET/CT u neoplázií urogenitálního traktu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji jednotlivé karcinomy urogenitálního traktu. Zabývám se jejich epidemiologií, etiologií, příznaky, diagnostikou a léčbou. Dále se věnuji obsáhlé kapitole PET/CT, kde popisuji samotné vyšetření a jednotlivá indikační kritéria. Praktická část se zabývá rozborem kazuistik pacientů postižených karcinomy urogenitálního traktu, kteří podstoupili PET/CT vyšetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the role of PET / CT in the urogenital tract neoplasia. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes various cancers urogenital tract. Deal with their epidemiology, etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Then I write an extensive chapter PET / CT, which describes itself examination and individual indication criteria. The practical part deals with the case histories of patients affected by cancer of the urogenital tract who underwent PET / CT examination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jouzkova VP.jpgPosudek vedoucího práce362 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Jouzkova OP.jpgPosudek oponenta práce354,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Jouzkova.jpgPrůběh obhajoby práce314,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.