Title: Význam PET/CT u neoplazií urogenitálního traktu
Other Titles: The importance of PET/CT in the urogenital tract neoplasia
Authors: Jouzková, Tereza
Advisor: Malán, Alexander
Referee: Schmiedhuber, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9094
Keywords: karcinomy urogenitálního traktu;PET/CT;ultrasonografie;výpočetní tomografie
Keywords in different language: carcinomas of the urogenital tract;PET/CT;ultrasonography;computed tomography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem význam PET/CT u neoplázií urogenitálního traktu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji jednotlivé karcinomy urogenitálního traktu. Zabývám se jejich epidemiologií, etiologií, příznaky, diagnostikou a léčbou. Dále se věnuji obsáhlé kapitole PET/CT, kde popisuji samotné vyšetření a jednotlivá indikační kritéria. Praktická část se zabývá rozborem kazuistik pacientů postižených karcinomy urogenitálního traktu, kteří podstoupili PET/CT vyšetření.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the role of PET / CT in the urogenital tract neoplasia. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes various cancers urogenital tract. Deal with their epidemiology, etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Then I write an extensive chapter PET / CT, which describes itself examination and individual indication criteria. The practical part deals with the case histories of patients affected by cancer of the urogenital tract who underwent PET / CT examination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Jouzkova VP.jpgPosudek vedoucího práce362 kBJPEGThumbnail
View/Open
Jouzkova OP.jpgPosudek oponenta práce354,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jouzkova.jpgPrůběh obhajoby práce314,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.