Title: Ultrasonografie onemocnění jater
Other Titles: Ultrasonography of liver disease
Authors: Jirousková, Martina
Advisor: Mírka, Hynek
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9096
Keywords: játra;ultrasonografie;kontrastní ultrasonografie;CEUS;kontrastní látka;difuzní jaterní onemocnění;jaterní nádor
Keywords in different language: liver;ultrasound;contrast enhanced ultrasound;CEUS;contrast medium;diffuse liver lesion;liver tumor
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám principy a klinickým významem ultrasonografie jater se zdůrazněním přínosu kontrastní ultrasonografie ? nové metody, která umožňuje posuzovat perfuzní charakteristiky jaterních onemocnění a tím zvýšit přesnost jejich detekce a diferenciální diagnózy. V teoretické části je vysvětlena anatomie a fyziologie jater, uveden přehled nejčastějších jaterních patologií a rozebrány technické principy ultrasonografie včetně kontrastní ultrasonografie. V praktické části demonstruji využití kontrastní ultrasonografie v klinické praxi a její možné výhody oproti dalším metodám.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with principles and clinical relevance of liver ultrasonography with emphasis on the contribution of contrast ultrasonography - a new method which allows to assess perfusion characteristics of liver disease and thereby improve the accuracy of detection and differential diagnosis. In the theoretical part I give an overview of the liver anatomy and physiology, of the most common liver pathology and technical principles of ultrasonography including contrast enhanced ultrasonography. In the practical part I demonstrate the use of contrast enhanced ultrasonography in clinical practice and its potential advantages over other methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirouskova_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova VP.zipPosudek vedoucího práce685,44 kBZIPView/Open
Jirouskova OP.jpgPosudek oponenta práce406,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jirouskova.jpgPrůběh obhajoby práce338,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.