Název: Ultrasonografie onemocnění jater
Další názvy: Ultrasonography of liver disease
Autoři: Jirousková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mírka, Hynek
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9096
Klíčová slova: játra;ultrasonografie;kontrastní ultrasonografie;CEUS;kontrastní látka;difuzní jaterní onemocnění;jaterní nádor
Klíčová slova v dalším jazyce: liver;ultrasound;contrast enhanced ultrasound;CEUS;contrast medium;diffuse liver lesion;liver tumor
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám principy a klinickým významem ultrasonografie jater se zdůrazněním přínosu kontrastní ultrasonografie ? nové metody, která umožňuje posuzovat perfuzní charakteristiky jaterních onemocnění a tím zvýšit přesnost jejich detekce a diferenciální diagnózy. V teoretické části je vysvětlena anatomie a fyziologie jater, uveden přehled nejčastějších jaterních patologií a rozebrány technické principy ultrasonografie včetně kontrastní ultrasonografie. V praktické části demonstruji využití kontrastní ultrasonografie v klinické praxi a její možné výhody oproti dalším metodám.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I deal with principles and clinical relevance of liver ultrasonography with emphasis on the contribution of contrast ultrasonography - a new method which allows to assess perfusion characteristics of liver disease and thereby improve the accuracy of detection and differential diagnosis. In the theoretical part I give an overview of the liver anatomy and physiology, of the most common liver pathology and technical principles of ultrasonography including contrast enhanced ultrasonography. In the practical part I demonstrate the use of contrast enhanced ultrasonography in clinical practice and its potential advantages over other methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jirouskova_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirouskova VP.zipPosudek vedoucího práce685,44 kBZIPZobrazit/otevřít
Jirouskova OP.jpgPosudek oponenta práce406,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Jirouskova.jpgPrůběh obhajoby práce338,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.