Title: Periradikulární terapie pod CT kontrolou
Other Titles: Periradicular therapy under CT guidance
Authors: Koranda, Štěpán
Advisor: Svobodová, Andrea
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9097
Keywords: periradikulární terapie;výpočetní tomografie;obstřik;bederní páteř;vertebrogenní kořenový syndrom;kořen míšního nervu;anestetikum;kortikosteroid;jódová kontrastní látka;protruze;herniace;zúžení intervertebrálních otvorů;stenóza páteřního kanálu;spondylolistéza;pooperační fibróza
Keywords in different language: periradicular therapy;computed tomography;injections;lumbar spine;vertebrogenic root syndrome;root of spinal nerve;anesthetics;corticosteroid;iodine contrast substance;protrusion;herniation;narrowing of intervertebral space;spinal canal stenosis;spondylolisthesis;postoperative fibrosis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na periradikulární terapii pod CT kontrolou, která je jednou z možných metod léčby vertebrogenních kořenových syndromů. V teoretické části je popsána anatomie bederní páteře, míšních nervů a autonomního nervového systému. Dále se věnuji indikacím a kontraindikacím k uvedenému výkonu, přístrojovému vybavení a popisu vlastní metody. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří byli indikováni k cílenému obstřiku za CT navigace. Výsledkem práce je, že periradikulární terapie pod CT kontrolou se stává ve většině případů přínosem v léčbě vertebrogenních kořenových syndromů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the periradicular therapy under CT guidance, which is one of the potential methods of treatment of vertebrogenic root syndromes. A theoretical part describes anatomy of the lumbar spine, the spinal nerves and the autonomic nervous system. Then this part is aimed at description, indications and contraindications, equiment necessary for this method. The practical part comprises the case histories of the patiens who were indicated for targeted injections under the CT navigation. The result of this thesis is: in most cases the periradicular therapy under CT guidance brings benefit in the treatment of vertebrogenic root syndromes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc finalni.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Koranda VP.jpgPosudek vedoucího práce430,5 kBJPEGThumbnail
View/Open
Koranda OP.jpgPosudek oponenta práce375,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Koranda.jpgPrůběh obhajoby práce353,58 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.