Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFerda, Jiřícs
dc.contributor.authorTůma, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeKott, Josefcs
dc.date.accepted2013-06-17cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:14Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:14Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-25cs
dc.identifier49670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9101
dc.description.abstractS objevem a medicínským využitím magnetické rezonance se otevřely nové obzory v diagnostice nejrůznějších onemocnění lidského těla. Magnetická rezonance mozku se v současné diagnostice nádorových onemocnění nezastupitelnou metodou, bez které si jejich léčbu ani nelze představit. Podává nám nové informace o onemocnění a spolu s ostatními diagnostickými metodami zaručuje komplexní přístup k léčbě nádorového onemocnění. S rozvojem techniky se objevují stále nové možnosti využití magnetické rezonance při diagnostice a léčbě novotvarů v mozku. Tato práce obsahuje v teoretické části popis anatomie mozku, problematiku nádorů mozku a technické principy a možnosti magnetické rezonance. V praktické části demonstruje význam vyšetření pacientů s nádorem mozku na magnetické rezonanci.cs
dc.format68 s. (90 306)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmagnetická rezonancecs
dc.subjectnádor mozkucs
dc.titleZobrazování nádorů mozku na magnetické rezonancics
dc.title.alternativeMagnetic resonance imaging of brain tumorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedWith the discovery of magnetic resonance imaging (MRI) and its use in medicine, new horizons in the diagnostics of various diseases of the human body have opened up. Brain MRI has become an irreplaceable method in the current diagnostics of cancer without which the treatment is hard to imagine. It gives us new information about the disease and assures a comprehensive approach to cancer treatment along with the other diagnostic methods. New possibilities of MRI use in the diagnosis and treatment of brain neoplasms still arise with the development of technology. This paper deals with the description of the brain anatomy, brain tumours issues, technical principles and the possibilities of MRI, in the theoretical part. While in the practical part it demonstrates the importance of the examination of patients with brain tumours using MRI.en
dc.subject.translatedmagnetic resonance imagingen
dc.subject.translatedbrain tumoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_TUMA_2013.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
Tuma VP.jpgPosudek vedoucího práce437,56 kBJPEGThumbnail
View/Open
Tuma OP.jpgPosudek oponenta práce291,46 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Tuma.jpgPrůběh obhajoby práce345,66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.