Title: Možnosti muzikoterapie v nemocniční neodkladné péči
Other Titles: Possibilities of music therapy in hospital emergency care
Authors: Provazník, Pavel
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9117
Keywords: muzikoterapie;audiovizuální stimulace;biofyzikální funkce mozku;stres;neodkladná nemocniční péče;Česká republika
Keywords in different language: music therapy;audio visual stimulation;biophysiology of brain;stress;emergency hospital care;Czech republic
Abstract: Bakalářská práce se snaží zmapovat metody, koncepty a modely muzikoterapie, používané, a potencionálně použitelné v nemocniční neodkladné péči. V teoretické části se zabývá muzikoterapeutickou praxí v České Republice, a v USA, typy muzikoterapie, principy účinku a fyziologií mozku, stresem a praxí muzikoterapie v neodkladné nemocniční péči. Výzkumná část se zaměřuje na zjištění názoru a dosavadní praxe nelékařských zdravotnických pracovníků s muzikoterapií na odděleních zajišťujících neodkladnou nemocniční péči.
Abstract in different language: Bachelor thesis aims to map the methods, concepts and models of musical therapy, used, and potentially usable in hospital emergency care. The theoretical part deals with music therapy practice in the Czech Republic, and the United States, types of therapy, principles of action and physiology of the brain, stress and practice of music therapy in Emergency Hospital Care. The research section is focused on oppinions and current practice of paramedical staff of musical therapy on the wards witch providies Emergency Hospital Care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provaznik_Moznosti_muzikoterapie_v_nemocnicni_neodkladne_peci.pdfPlný text práce434,34 kBAdobe PDFView/Open
Provaznik VP.jpgPosudek vedoucího práce444,63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Provaznik OP.jpgPosudek oponenta práce429,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Provaznik.jpgPrůběh obhajoby práce353,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.