Název: Možnosti muzikoterapie v nemocniční neodkladné péči
Další názvy: Possibilities of music therapy in hospital emergency care
Autoři: Provazník, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9117
Klíčová slova: muzikoterapie;audiovizuální stimulace;biofyzikální funkce mozku;stres;neodkladná nemocniční péče;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: music therapy;audio visual stimulation;biophysiology of brain;stress;emergency hospital care;Czech republic
Abstrakt: Bakalářská práce se snaží zmapovat metody, koncepty a modely muzikoterapie, používané, a potencionálně použitelné v nemocniční neodkladné péči. V teoretické části se zabývá muzikoterapeutickou praxí v České Republice, a v USA, typy muzikoterapie, principy účinku a fyziologií mozku, stresem a praxí muzikoterapie v neodkladné nemocniční péči. Výzkumná část se zaměřuje na zjištění názoru a dosavadní praxe nelékařských zdravotnických pracovníků s muzikoterapií na odděleních zajišťujících neodkladnou nemocniční péči.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis aims to map the methods, concepts and models of musical therapy, used, and potentially usable in hospital emergency care. The theoretical part deals with music therapy practice in the Czech Republic, and the United States, types of therapy, principles of action and physiology of the brain, stress and practice of music therapy in Emergency Hospital Care. The research section is focused on oppinions and current practice of paramedical staff of musical therapy on the wards witch providies Emergency Hospital Care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Provaznik_Moznosti_muzikoterapie_v_nemocnicni_neodkladne_peci.pdfPlný text práce434,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Provaznik VP.jpgPosudek vedoucího práce444,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Provaznik OP.jpgPosudek oponenta práce429,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Provaznik.jpgPrůběh obhajoby práce353,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.