Title: Zobrazovací metody u karcinomu plic
Other Titles: Imaging methods for lung cancer
Authors: Habartová, Šárka
Advisor: Baxa, Jan
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9120
Keywords: zobrazovací metody;plíce;karcinom;výpočetní tomografie;bronchoskopie
Keywords in different language: imaging methods;lung;cancer;computed tomography;bronchoscopy
Abstract: Bakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody u karcinomu plic, se skládá z teoreické a praktické části. V teoretické části vycházím především ze studie odborných materiálů. Zabývám se anatomií plic, fyziologií plic a plicními nádory. Hlavní část práce patří především zobrazovacím metodám, které se využívají k diagnostice karcinomů plic. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s diagnózou karcinomu plic a zjišťuji, jaké zobrazovací metody jsou indikovány ke stanovení diagnózy.
Abstract in different language: Subject of the bachleor work is paging methods for lung cancer. Bachleor work consist from theoretical and practical part. In theoretical part I result foremmost from the information stated in the special material. I´m concerned with anatomy of lungs, physiology and lung tumors. Main part of the work focus to displaying methods used to diagnostic lung carcinoma. In practical part of my work I specify casuistry of patients with lung carcinoma diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zobrazovaci metody u karcinomu plic_RAS_ Habartova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Habartova VP.jpgPosudek vedoucího práce368,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Habartova OP.jpgPosudek oponenta práce389,8 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Habartova.jpgPrůběh obhajoby práce329,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.