Název: Zobrazovací metody u karcinomu plic
Další názvy: Imaging methods for lung cancer
Autoři: Habartová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Jan
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9120
Klíčová slova: zobrazovací metody;plíce;karcinom;výpočetní tomografie;bronchoskopie
Klíčová slova v dalším jazyce: imaging methods;lung;cancer;computed tomography;bronchoscopy
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní zobrazovací metody u karcinomu plic, se skládá z teoreické a praktické části. V teoretické části vycházím především ze studie odborných materiálů. Zabývám se anatomií plic, fyziologií plic a plicními nádory. Hlavní část práce patří především zobrazovacím metodám, které se využívají k diagnostice karcinomů plic. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů s diagnózou karcinomu plic a zjišťuji, jaké zobrazovací metody jsou indikovány ke stanovení diagnózy.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of the bachleor work is paging methods for lung cancer. Bachleor work consist from theoretical and practical part. In theoretical part I result foremmost from the information stated in the special material. I´m concerned with anatomy of lungs, physiology and lung tumors. Main part of the work focus to displaying methods used to diagnostic lung carcinoma. In practical part of my work I specify casuistry of patients with lung carcinoma diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zobrazovaci metody u karcinomu plic_RAS_ Habartova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Habartova VP.jpgPosudek vedoucího práce368,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Habartova OP.jpgPosudek oponenta práce389,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Habartova.jpgPrůběh obhajoby práce329,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.