Název: Malakofauna údolí Červeného potoka na Komárovsku
Další názvy: Malacofauna of the Červený creek valley in the Komárov area
Autoři: Hůlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9137
Klíčová slova: inventarizační výzkum;měkkýši;plži;mlži;údolí;Červený potok;Komárovsko
Klíčová slova v dalším jazyce: inventory research;molluscs;gastropods;bivalves;valley;Červený creek;Komárov area
Abstrakt: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky inventarizačního výzkumu malakofauny údolí Červeného potoka na Komárovsku. Výzkum byl prováděn od května do listopadu 2012. Bylo zkoumáno 19 lokalit, z nichž bylo devět vodních a deset suchozemských. Celkem bylo nalezeno 3573 exemplářů patřících 26 druhům. Malakofauna tohoto území byla zkoumána pravděpodobně poprvé.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents the results of an inventory research of the malacofauna in the Červený creek valley in the Komárov area. The research was conducted from May to November 2012 and 19 localities have been examined. Nine of these localities are aquatic and ten of them are terrestrial. In total, there were found 3573 specimens which belong to 26 species of molluscs. The malacofauna of this area has probably been researched for the first time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hulova_Lenka.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HULOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce601,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HULOVA_O.pdfPosudek oponenta práce94,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HULOVA_P.pdfPrůběh obhajoby práce171,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.