Title: Řasová společenstva zatopených lomů v okolí Štěnovic
Other Titles: Algal flora of selected flooded quarries near Štěnovice
Authors: Nolčová, Lucie
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9141
Keywords: algologický výzkum;biodiverzita;řasy;sezónní dynamika;sinice;zatolené lomy
Keywords in different language: algological research;algae;biodiversity;cyanobacteria;flooded quarries;seasonal dynamics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem dvou zaplavených lomů v okolí města Štěnovice v západních Čechách. Cílem této práce bylo sepsání druhového soupisu nalezených řas a sinic, sledování chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody v lomech a zaznamenání sezónní dynamiky ve studovaných lomech. Druhový soupis a nasbíraná data jsou obsažena v práci. Výsledky byly porovnávány se studiemi z podobných lokalit.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with algological research of two flooded quarries situated near the town Štěnovice in the west part of the Czech Republic. Objectives of this work were to make an inventory of algae species, monitoring of pH, conductivity and seasonal dynamics of studied quarries. The thesis includes a list of founded algae and cyanobacteria, the recorded seasonal dynamics and all information collected during the research. The results were compared with other studies from similar locations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Nolcova.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
nolcova v.pdfPosudek vedoucího práce512,42 kBAdobe PDFView/Open
nolcova o.pdfPosudek oponenta práce694,69 kBAdobe PDFView/Open
nolcova.pdfPrůběh obhajoby práce165,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.