Název: Řasová společenstva zatopených lomů v okolí Štěnovic
Další názvy: Algal flora of selected flooded quarries near Štěnovice
Autoři: Nolčová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9141
Klíčová slova: algologický výzkum;biodiverzita;řasy;sezónní dynamika;sinice;zatolené lomy
Klíčová slova v dalším jazyce: algological research;algae;biodiversity;cyanobacteria;flooded quarries;seasonal dynamics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem dvou zaplavených lomů v okolí města Štěnovice v západních Čechách. Cílem této práce bylo sepsání druhového soupisu nalezených řas a sinic, sledování chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody v lomech a zaznamenání sezónní dynamiky ve studovaných lomech. Druhový soupis a nasbíraná data jsou obsažena v práci. Výsledky byly porovnávány se studiemi z podobných lokalit.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with algological research of two flooded quarries situated near the town Štěnovice in the west part of the Czech Republic. Objectives of this work were to make an inventory of algae species, monitoring of pH, conductivity and seasonal dynamics of studied quarries. The thesis includes a list of founded algae and cyanobacteria, the recorded seasonal dynamics and all information collected during the research. The results were compared with other studies from similar locations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBI) / Bachelor´s works (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_Nolcova.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nolcova v.pdfPosudek vedoucího práce512,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nolcova o.pdfPosudek oponenta práce694,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nolcova.pdfPrůběh obhajoby práce165,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.