Název: Příspěvek k flóře a vegetaci Dobříva
Další názvy: Study of flora and vegetation of Dobřív
Autoři: Koudelka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9143
Klíčová slova: abundance;invazní druh;lokalita;flóra;Dobřív;ohrožený druh
Klíčová slova v dalším jazyce: abundance;invasive species;locality;flora;Dobřív;protected species
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá studiem flóry a vegetace obce Dobřív. V této lokalitě byl proveden terénní průzkum ruderální flóry a invazních druhů rostlin. Na základě dat získaných z terénu byl vytvořen druhový soupis rostlin obce a pro invazní druhy rostlin byly vytvořeny mapy, které znázorňují lokalitu a početnost daných druhů. Obec Dobřív má rozlohu 5,58 km2. Na studovaném území bylo nalezeno 226 druhů rostlin. Z tohoto počtu bylo nalezeno 8 druhů invazních rostlin a 4 ohrožené druhy rostlin. U všech nalezených druhů rostlin byly uvedeny jejich abundance.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis focused on a study of flora and vegetation in the village Dobriv. The exploration of ruderal and invasive plant species was conducted in this lokality. A list of species for village was made based on the data obtained on site and for invasive species maps were created depicting location and amount of specific species. The area of village Dobriv is 5,58 km2. 226 plant species were found on the territory researched. Out of this amount, 8 invasive plant species and 4 protected plant species were found. Their abundances were introduced by all plant species.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koudelka v.pdfPosudek vedoucího práce389,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koudelka o.pdfPosudek oponenta práce647,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koudelka.pdfPrůběh obhajoby práce155,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.