Název: Vodní a mokřadní malakofauna okolí Hrádku a Mirošova na Rokycansku
Další názvy: Water and wetland malacofauna of Hrádek and Mirošov vicinity of the Rokycany area
Autoři: Hejlová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9144
Klíčová slova: inventarizační výzkum;vodní a mokřadní malakofauna;měkkýši;plži;mlži;okolí Hrádku a Mirošova;Rokycansko
Klíčová slova v dalším jazyce: inventory research;water and wetland malacofauna;molluscs;gastropods;bivalves;Hrádek and Mirošov vicinity;Rokycany area
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na inventarizační výzkum vodní a mokřadní malakofauny okolí Hrádku a Mirošova na Rokycansku. Výzkum zde probíhal na 28 lokalitách v období od července 2012 do října 2012, během kterého zde bylo nasbíráno 28 druhů měkkýšů, 27 druhů plžů a 1 druh mlže, o celkovém počtu 3430 jedinců. Nejsilněji je na sledovaném území zastoupena čeleď Planorbidae, která zahrnuje 6 nalezených druhů: Ancylus fluviatilis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Gyraulus laevis a Hippeutis complanatus. Tato čeleď je s 2268 nalezenými jedinci zároveň nejpočetnější.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work presents results of the inventory research of a fresh-water and wetland malacofauna of Hrádek and Mirošov vicinity of the Rokycany area. The research took place in 28 localities between July, 2012 and October, 2012. Twenty-eight species hade been observed, of them 27 gastropods and one bivalve. In total 3430 speciment have been determined in all samples. The representatives of the Planorbidae are commonest gastropods in the area, with six species: Ancylus fluviatilis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Gyraulus laevis and Hippeutis complataus. This family has been represented by 2268 specimens in samples, indicating existence of local rich populations in the area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vodni a mokradni malakofauna okoli Hradku a Mirosova na Rokycansku_Simona Hejlova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hejlova v.pdfPosudek vedoucího práce607,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hejlova o.pdfPosudek oponenta práce993,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hejlova.pdfPrůběh obhajoby práce168,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.