Title: Vodní a mokřadní malakofauna okolí Hrádku a Mirošova na Rokycansku
Other Titles: Water and wetland malacofauna of Hrádek and Mirošov vicinity of the Rokycany area
Authors: Hejlová, Simona
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9144
Keywords: inventarizační výzkum;vodní a mokřadní malakofauna;měkkýši;plži;mlži;okolí Hrádku a Mirošova;Rokycansko
Keywords in different language: inventory research;water and wetland malacofauna;molluscs;gastropods;bivalves;Hrádek and Mirošov vicinity;Rokycany area
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na inventarizační výzkum vodní a mokřadní malakofauny okolí Hrádku a Mirošova na Rokycansku. Výzkum zde probíhal na 28 lokalitách v období od července 2012 do října 2012, během kterého zde bylo nasbíráno 28 druhů měkkýšů, 27 druhů plžů a 1 druh mlže, o celkovém počtu 3430 jedinců. Nejsilněji je na sledovaném území zastoupena čeleď Planorbidae, která zahrnuje 6 nalezených druhů: Ancylus fluviatilis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Gyraulus laevis a Hippeutis complanatus. Tato čeleď je s 2268 nalezenými jedinci zároveň nejpočetnější.
Abstract in different language: The bachelor work presents results of the inventory research of a fresh-water and wetland malacofauna of Hrádek and Mirošov vicinity of the Rokycany area. The research took place in 28 localities between July, 2012 and October, 2012. Twenty-eight species hade been observed, of them 27 gastropods and one bivalve. In total 3430 speciment have been determined in all samples. The representatives of the Planorbidae are commonest gastropods in the area, with six species: Ancylus fluviatilis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, Gyraulus crista, Gyraulus laevis and Hippeutis complataus. This family has been represented by 2268 specimens in samples, indicating existence of local rich populations in the area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vodni a mokradni malakofauna okoli Hradku a Mirosova na Rokycansku_Simona Hejlova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
hejlova v.pdfPosudek vedoucího práce607,8 kBAdobe PDFView/Open
hejlova o.pdfPosudek oponenta práce993,97 kBAdobe PDFView/Open
hejlova.pdfPrůběh obhajoby práce168,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.