Title: Vážky (Odonata) rybníků u Letin (Západní Čechy)
Other Titles: Dragonflies of ponds near Letiny (West Bohemia)
Authors: Kybicová, Tereza
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9145
Keywords: vážky;odonata;druhový soupis;sezónní dynamika;sezónní fenologie;inventarizace;Letiny;Blovice
Keywords in different language: dragonflies;odonata;generic list;seasonal dynamics;seasonal phenology;inventory;Letiny;Blovice
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zmapování druhového zastoupení řádu Odonata na vybraných lokalitách v okolí obce Letiny, sledování četnosti jednotlivých druhů v průběhu vegetační sezóny, následné zhodnocení výsledků a charakteristika nalezených druhů. Pro výzkum byly vybrány tři lokality v okolí obce Letiny. Menší rybník na okraji vesnice obklopený lesem, dále velký a hustě zarybněný sportovní rybník a jako třetí lokalita byla vybrána soustava okrasných jezírek na zahradě rodinného domu. Na jižním Plzeňsku či v blízkém okolí obce nebyl v minulosti prováděn žádný výzkum zaměřený na Odonata. Při výzkumu probíhajícím od 4. května do 30. září roku 2012 bylo nalezeno celkem 26 druhů z řádu Odonata. Z toho je 12 druhů podřádu Zygoptera a 14 druhů podřádu Anisoptera. Byly nalezeny běžné druhy vážek a šest druhů ze seznamu ohrožených druhů ČR
Abstract in different language: The main goals of this research are firstly to find out species composition of dragonflies at monitored localities and secondly to find out population density during the vegetation season. In next phase I supposed to find out seasonal phenology of monitored localities. Three localities were selected for my research. All monitored localities are in area of village named Letiny. First locality is a large pond used for sport fishing, which has approximately 7 hectars area. Second locality is smaller abandoned pond in the woods which has approximately half a hectare area. And third locality is composed of few small decorative garden ponds which has approximately one quarter of hectare area. This research was conducted in the vegetation season od 2012 from 4th May to 30th September. 26 species of dragonflies were found during the research ? 12 species of suborder Zygoptera and 14 species of suborder Anisoptera. This results represents approximately 35 % of all species living in the Czech Republic and 60 % of the species that could theoretically live in these types of habitats. Common species of dragonflies were identified at monitored locations, among them several rare species such as Gomphus vulgatissimus, Anax parthenope, Sympetrum striolatum, Lestes barbarus and Lestes sponsa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
KYBICOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce646,28 kBAdobe PDFView/Open
KYBICOVA_O.pdfPosudek oponenta práce527,55 kBAdobe PDFView/Open
kybicova p.pdfPrůběh obhajoby práce164,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.