Název: Sezónní dynamika epifytických pavouků na lokalitě Horňáčkova louka
Další názvy: Seasonal dynamics of epiphytic spiders in the locality of Hornacek´s meadow
Autoři: Pfeifferová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hradská, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9146
Klíčová slova: Západní Čechy;Horňáčkova louka;Slavkovský les;arachnofauna;pavouci;sezónní dynamika;Araneae
Klíčová slova v dalším jazyce: spiders;Hornacek´s meadow;Western Bohemia;seasonal dynamics;arachnology;Araneae
Abstrakt: Práce se zabývá monitoringem epifytických pavouků a jejich sezónní dynamikou na lokalitě Horňáčkova louka ve Slavkovském lese. Průzkum probíhal v letech 2011 a 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concerned with monitoring of epiphytic spiders and their seasonal dynamics in the location of Hornacek´meadow located in the Slavkovsky les Nature Reserve. The survey took place in years 2011 and 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pfeifferova BP 2013.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PFEIFERROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce561,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PFEIFFEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce775,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PFEIFFEROVA_P.pdfPrůběh obhajoby práce162,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.