Title: Sezónní dynamika epifytických pavouků na lokalitě Horňáčkova louka
Other Titles: Seasonal dynamics of epiphytic spiders in the locality of Hornacek´s meadow
Authors: Pfeifferová, Andrea
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9146
Keywords: Západní Čechy;Horňáčkova louka;Slavkovský les;arachnofauna;pavouci;sezónní dynamika;Araneae
Keywords in different language: spiders;Hornacek´s meadow;Western Bohemia;seasonal dynamics;arachnology;Araneae
Abstract: Práce se zabývá monitoringem epifytických pavouků a jejich sezónní dynamikou na lokalitě Horňáčkova louka ve Slavkovském lese. Průzkum probíhal v letech 2011 a 2012.
Abstract in different language: The thesis is concerned with monitoring of epiphytic spiders and their seasonal dynamics in the location of Hornacek´meadow located in the Slavkovsky les Nature Reserve. The survey took place in years 2011 and 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pfeifferova BP 2013.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
PFEIFERROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce561,31 kBAdobe PDFView/Open
PFEIFFEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce775,17 kBAdobe PDFView/Open
PFEIFFEROVA_P.pdfPrůběh obhajoby práce162,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.