Název: Mykologický průzkum PP Chudenická bažantnice
Další názvy: Mycological research of Nature Monument Chudenická bažantnice
Autoři: Geigerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kout, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9149
Klíčová slova: Ascomycota;Basidiomycota;taxonomie;chráněné druhy
Klíčová slova v dalším jazyce: Ascomycetes;Basidiomycetes;taxonomy;threatened species
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá biodiverzitou hub v přírodní památce Chudenická bažantnice. Lokalita se nachází přibližně 40 km jihozápadně od Plzně. Výzkum probíhal v sezónách 2011 a 2012 a byl zaměřen zejména na makomycety (houby viditelné pouhým okem) z kmenů Ascomycota a Basidiomycota. Výsledkem je seznam nalezených druhů s krátkým popisem každého z nich. Celkový počet determinovaných druhů je 160, z toho vysoké procento tvoří druhy lignikolní. Byly nalezeny i 4 druhy náležící do Červeného seznamu hub (makromycetů) české republiky, což poukazuje na to, že se jedná o mykologicky cennou lokalitu.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with biodiversity of fungi in the protected area of Chudenická bažantnice Nature Monument. This locality is situated in western Bohemia approximatly 40 km from Pilsen. There are dominant trees - oak and ash. The research is focused especially on fungi from Ascomycota and Basidiomycota phylum. The result of this research is list of founded species with short descripotion of each of them. The field study was done in growing seasons in years 2011 and 2012 and total number of determined species is 160. Most species (104) werw lignicolous - it shows that many trunks and branches are left on soil at studied lcality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Tereza Geigerova.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GEIGEROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce624,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
GEIGEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
geigerova p.pdfPrůběh obhajoby práce158,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.