Title: Mykologický průzkum PP Chudenická bažantnice
Other Titles: Mycological research of Nature Monument Chudenická bažantnice
Authors: Geigerová, Tereza
Advisor: Kout, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9149
Keywords: Ascomycota;Basidiomycota;taxonomie;chráněné druhy
Keywords in different language: Ascomycetes;Basidiomycetes;taxonomy;threatened species
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá biodiverzitou hub v přírodní památce Chudenická bažantnice. Lokalita se nachází přibližně 40 km jihozápadně od Plzně. Výzkum probíhal v sezónách 2011 a 2012 a byl zaměřen zejména na makomycety (houby viditelné pouhým okem) z kmenů Ascomycota a Basidiomycota. Výsledkem je seznam nalezených druhů s krátkým popisem každého z nich. Celkový počet determinovaných druhů je 160, z toho vysoké procento tvoří druhy lignikolní. Byly nalezeny i 4 druhy náležící do Červeného seznamu hub (makromycetů) české republiky, což poukazuje na to, že se jedná o mykologicky cennou lokalitu.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with biodiversity of fungi in the protected area of Chudenická bažantnice Nature Monument. This locality is situated in western Bohemia approximatly 40 km from Pilsen. There are dominant trees - oak and ash. The research is focused especially on fungi from Ascomycota and Basidiomycota phylum. The result of this research is list of founded species with short descripotion of each of them. The field study was done in growing seasons in years 2011 and 2012 and total number of determined species is 160. Most species (104) werw lignicolous - it shows that many trunks and branches are left on soil at studied lcality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Geigerova.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
GEIGEROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce624,48 kBAdobe PDFView/Open
GEIGEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
geigerova p.pdfPrůběh obhajoby práce158,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.