Název: Obraz ženy ve vybrané tvorbě Emila Zoly
Další názvy: Image of women in the selected work of Emile Zola
Autoři: Hozmanová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9153
Klíčová slova: naturalismus;Emile Zola;postavení ženy;feminismus;obraz ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: naturalism;Emile Zola;position of woman;feminism;image of woman
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou obrazu ženy ve vybraných dílech Émila Zoly. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezení pojmu naturalismus, popis života a tvorby Émila Zoly a vývoj postavení ženy do 19. století. V praktické části je analýza dvou Zolových děl, Nana a Zabiják, z hlediska obrazu ženy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with analysis of image of woman in the selected works of Emile Zola. This work is divided into two parts, theoretical and practical one. In the theoretical part there are definition of naturalism, desrciption of life and works of Emile Zola and progress position of women until 19th century. In the practical part there is analysis two Zola's works, Nana and L'Assommoir, from the point of view of image of women.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hozmanova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Hozmanova.pdfPosudek vedoucího práce567,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Hozmanova.pdfPosudek oponenta práce936,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Hozmanova.pdfPrůběh obhajoby práce197,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.