Title: Problematika vyjadřování minulosti vzhledem k systému minulých časů současné francouzštiny ve srovnání s češtinou (na materiálu vybraného neliterárního žánru)
Other Titles: Problems of expressing of the past owing to the system of the past tenses of present-French in comparison with Czech language (on material of the selected non-literary genre)
Authors: Blábolová, Lucie
Advisor: Vondráček, Antonín
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9154
Keywords: čas;vid;indikativ;préteritum;passé composé;passé simple;imparfait;plus-que-parfait;passé antérieur;passé récent;časová souslednost
Keywords in different language: tense;aspect;indicative;preterite;passé composé;passé simple;imparfait;plus-que-parfait;passé antérieur;passé récent;sequence of tenses
Abstract: Práce se zabývá problematikou vyjadřování minulosti vzhledem k systému minulých časů současné francouzštiny ve srovnání s češtinou (na materiálu vybraného neliterárního žánru). Cílem práce je objasnit správné užívání minulých časů ve francouzštině a odpovědět na to, zda existuje nějaká souvislost s vyjádřením minulosti v češtině, která má jen jeden minulý čas, disponující četnými vidovými modifikacemi.
Abstract in different language: This bechelor's thesis deals with the problems of expressing of the past owing to the system of past tenses of present-French in comparison with Czech language (on material of the selected non-literary genre). The aim of this work is to clarify the correct use of the past tenses in French and to answer the issue about the connection in the expression of the past in Czech which have only one past tense and aspectual modifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Blabolova_Lucie.pdfPlný text práce524,96 kBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Blabolova.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Blabolova.pdfPosudek oponenta práce518,33 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Blabolova.pdfPrůběh obhajoby práce228,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.