Název: Problematika vyjadřování minulosti vzhledem k systému minulých časů současné francouzštiny ve srovnání s češtinou (na materiálu vybraného neliterárního žánru)
Další názvy: Problems of expressing of the past owing to the system of the past tenses of present-French in comparison with Czech language (on material of the selected non-literary genre)
Autoři: Blábolová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vondráček, Antonín
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9154
Klíčová slova: čas;vid;indikativ;préteritum;passé composé;passé simple;imparfait;plus-que-parfait;passé antérieur;passé récent;časová souslednost
Klíčová slova v dalším jazyce: tense;aspect;indicative;preterite;passé composé;passé simple;imparfait;plus-que-parfait;passé antérieur;passé récent;sequence of tenses
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou vyjadřování minulosti vzhledem k systému minulých časů současné francouzštiny ve srovnání s češtinou (na materiálu vybraného neliterárního žánru). Cílem práce je objasnit správné užívání minulých časů ve francouzštině a odpovědět na to, zda existuje nějaká souvislost s vyjádřením minulosti v češtině, která má jen jeden minulý čas, disponující četnými vidovými modifikacemi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bechelor's thesis deals with the problems of expressing of the past owing to the system of past tenses of present-French in comparison with Czech language (on material of the selected non-literary genre). The aim of this work is to clarify the correct use of the past tenses in French and to answer the issue about the connection in the expression of the past in Czech which have only one past tense and aspectual modifications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Blabolova_Lucie.pdfPlný text práce524,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Blabolova.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Blabolova.pdfPosudek oponenta práce518,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Blabolova.pdfPrůběh obhajoby práce228,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.