Název: A study on a cyber world for language acquisition and sensory information transfer control
Autoři: Katayama, Yuya
Okada, Minoru
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2005: Posters: The 13-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2005 in co-operation with EUROGRAPHICS, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, p. 73-74.
Datum vydání: 2005
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://wscg.zcu.cz/WSCG2005/Papers_2005/Poster/!WSCG2005_Poster_Proceedings_Final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/917
ISBN: 80-903100-8-7
Klíčová slova: virtuální realita;virtuální prostředí;systém pro jazykovou akvizici;avataři;kybersvět
Klíčová slova v dalším jazyce: virtual reality;virtual environment;language aquisition systems;avatars;cyber world
Abstrakt: In this paper sensory information transfer methods for sight, sound, and text chat are proposed. The authors have studied a foreign language acquisition system Orbis utilizing cyber worlds. For such a system, realistic communication, and the server CPU load and the network traffic become important issues. A concept of communication space to control sensory information in a cyber world is introduced and discussed.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2005: Posters

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katayama.pdfPlný text157,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.