Název: Návrh 300 kW trakčního asynchronního motoru s klecí nakrátko
Další názvy: Design of 300 kW Electric Traction Squirrel-Cage Induction Machine
Autoři: Hrubý, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Hruška, Karel
Oponent: Zeman, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9189
Klíčová slova: asynchronní motor;trakční;klec nakrátko;metoda konečných prvků;stator;rotor;vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronous motor;traction;squirrel-cage;finite element method;stator;rotor;winding
Abstrakt: Zadáním této diplomové práce je návrh 300kW asynchronního trakčního motoru s kotvou nakrátko. Zadané hodnoty pocházejí již z bakalářské práce a zde bylo pokračováno v dalším návrhu stroje. Součástí zadání je taktéž tepelný výpočet. Správnost elektromagnetického návrhu motoru s kotvou nakrátko byla ověřena metodou konečných prvků programem FEMM.
Abstrakt v dalším jazyce: Design of 300 kW Electric Traction Squirrel-Cage Induction Machine. The design of 300kW asynchronous motor with squirrel cage is the assignment of this diploma thesis. Entered values come from the bachelor thesis and here it is continued in another machine design. The thermal calculation is also the part of the assignment. Correctness of the electromagnetic design of the squirrel-cage motor was verified by finite element method with program FEMM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hruby_DP_2013.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053472_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053472_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053472_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9189

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.