Title: Návrh 300 kW trakčního asynchronního motoru s klecí nakrátko
Other Titles: Design of 300 kW Electric Traction Squirrel-Cage Induction Machine
Authors: Hrubý, Ladislav
Advisor: Hruška, Karel
Hruška, Karel
Referee: Zeman, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9189
Keywords: asynchronní motor;trakční;klec nakrátko;metoda konečných prvků;stator;rotor;vinutí
Keywords in different language: asynchronous motor;traction;squirrel-cage;finite element method;stator;rotor;winding
Abstract: Zadáním této diplomové práce je návrh 300kW asynchronního trakčního motoru s kotvou nakrátko. Zadané hodnoty pocházejí již z bakalářské práce a zde bylo pokračováno v dalším návrhu stroje. Součástí zadání je taktéž tepelný výpočet. Správnost elektromagnetického návrhu motoru s kotvou nakrátko byla ověřena metodou konečných prvků programem FEMM.
Abstract in different language: Design of 300 kW Electric Traction Squirrel-Cage Induction Machine. The design of 300kW asynchronous motor with squirrel cage is the assignment of this diploma thesis. Entered values come from the bachelor thesis and here it is continued in another machine design. The thermal calculation is also the part of the assignment. Correctness of the electromagnetic design of the squirrel-cage motor was verified by finite element method with program FEMM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruby_DP_2013.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
053472_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,71 kBAdobe PDFView/Open
053472_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,54 kBAdobe PDFView/Open
053472_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.