Title: Realizace a ověření unikátní topologie analogového výkonového zesilovače
Other Titles: Realisation and verification of an analogue power amplifier with unique topology
Authors: Kopačka, Martin
Advisor: Kubík, Michal
Preuss, Petr
Referee: Koucký, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9190
Keywords: analogový výkonový zesilovač;zesilovač ve třídě AB;zkreslení;bipolární tranzistor;diferenční zesilovač
Keywords in different language: analog power amplifier;amplifier in class AB;distortion;bipolar transistor;differential amplifier
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením unikátní topologie analogového výkonového zesilovače ve třídě AB. V první teoretické části je popsáno základní dělení zesilovačů, tříd výkonových zesilovačů a různé druhy zapojení jednotlivých stupňů zesilovačů. Druhá část je praktická a zabývá se návrhem a popisem unikátní topologie, návrhem desky plošných spojů a měřením základních charakteristických parametrů unikátní topologie výkonového zesilovače.
Abstract in different language: This thesis deals with the design and verification of unique topology analog power amplifier in class AB. The first part describes the basic distribution of the amplifiers, classes power amplifiers and different kind degrees involvement of individual parts power amplifiers. The second part is practical and deals with the design and description of unique topology, design PCB and measure parameters of unique power amplifier topology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Realizace a overeni unikatni topologie analogoveho vykonoveho zesilovace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
053473_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,23 kBAdobe PDFView/Open
053473_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,01 kBAdobe PDFView/Open
053473_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.