Název: Realizace a ověření unikátní topologie analogového výkonového zesilovače
Další názvy: Realisation and verification of an analogue power amplifier with unique topology
Autoři: Kopačka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Preuss, Petr
Oponent: Koucký, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9190
Klíčová slova: analogový výkonový zesilovač;zesilovač ve třídě AB;zkreslení;bipolární tranzistor;diferenční zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: analog power amplifier;amplifier in class AB;distortion;bipolar transistor;differential amplifier
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením unikátní topologie analogového výkonového zesilovače ve třídě AB. V první teoretické části je popsáno základní dělení zesilovačů, tříd výkonových zesilovačů a různé druhy zapojení jednotlivých stupňů zesilovačů. Druhá část je praktická a zabývá se návrhem a popisem unikátní topologie, návrhem desky plošných spojů a měřením základních charakteristických parametrů unikátní topologie výkonového zesilovače.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design and verification of unique topology analog power amplifier in class AB. The first part describes the basic distribution of the amplifiers, classes power amplifiers and different kind degrees involvement of individual parts power amplifiers. The second part is practical and deals with the design and description of unique topology, design PCB and measure parameters of unique power amplifier topology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Realizace a overeni unikatni topologie analogoveho vykonoveho zesilovace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053473_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053473_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053473_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.