Title: Trakční měnič pro tramvaj na bázi nové generace IGBT modulů
Other Titles: Traction inverter for tram based on new IGBT modules generation
Authors: Růžička, Luboš
Advisor: Krůs, František
Flajtingr, Jiří
Referee: Klíma, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9193
Keywords: trakční měnič;napěťový střídač;IGBT modul;asynchronní motor;brzdový odporník;vstupní filtr;pulsně šířková modulace;galvanické oddělení;transformátor;tramvaj
Keywords in different language: traction inverter;IGBT module;voltage inverter;asynchronous motor;breaking resistor;input filter;pulse-width modulation;galvanic isolation;transformer;light rail vehicle
Abstract: Předmětem této diplomové práce je rozbor, výpočet ztrát, návrh dimenzování a chlazení trakčního měniče, vyvinutého firmou Škoda Electric a.s., pro tramvaj 26T společnosti Škoda Transportation a.s.
Abstract in different language: The subject of this thesis is an analysis, a calculation of losses, design and dimensioning of cooling traction converter, developed by Škoda Electric a.s. for 26T tram of Škoda Transportation a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Lubos Ruzicka_elektronicka_verze.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
053476_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,88 kBAdobe PDFView/Open
053476_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,46 kBAdobe PDFView/Open
053476_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.