Název: Trakční měnič pro tramvaj na bázi nové generace IGBT modulů
Další názvy: Traction inverter for tram based on new IGBT modules generation
Autoři: Růžička, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Krůs, František
Flajtingr, Jiří
Oponent: Klíma, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9193
Klíčová slova: trakční měnič;napěťový střídač;IGBT modul;asynchronní motor;brzdový odporník;vstupní filtr;pulsně šířková modulace;galvanické oddělení;transformátor;tramvaj
Klíčová slova v dalším jazyce: traction inverter;IGBT module;voltage inverter;asynchronous motor;breaking resistor;input filter;pulse-width modulation;galvanic isolation;transformer;light rail vehicle
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je rozbor, výpočet ztrát, návrh dimenzování a chlazení trakčního měniče, vyvinutého firmou Škoda Electric a.s., pro tramvaj 26T společnosti Škoda Transportation a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is an analysis, a calculation of losses, design and dimensioning of cooling traction converter, developed by Škoda Electric a.s. for 26T tram of Škoda Transportation a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Lubos Ruzicka_elektronicka_verze.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053476_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053476_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053476_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.