Title: Výhybkový přestavník pro modelovou železnici
Other Titles: Point machine for model railroads
Authors: Zeman, Zdeněk
Advisor: Poucha, Jiří
Hloušek, Petr
Referee: Elis, Luděk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9194
Keywords: Výhybka;výměník;výhybkové návěstidlo;srdcovka;mechanický přestavník;elektromotorický přestavník;mechanický závorník;elektromagnetický závorník;hákový závěr výměny;modelový přestavník;AVR ATmega8;budič L293D;pulzně šířková modulace
Keywords in different language: Railway switches;exchanger;signal device;switch blades;mechanical switch machine;electromotive switch machine;mechanical breech;electromagnetic breech bolt;model swich machine;AVR ATmega8;L293D driver;pulse width modulation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh elektromotorického přestavníku pro modelové železnice, který realisticky napodobuje chod skutečné výhybky. Zároveň omezuje používání mechanických spínacích prvků pro snímání polohy výměny, spínání srdcovky a zpětnou signalizaci stavu. Návrh k určení polohy využívá trakčního napájení v opornicích. Přestavník je použitelný jak v analogových tak digitálně řízených modelových kolejištích.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the design of electromotive switch machine for model railways, which realistically simulates running real switch machine. It also restricts the use of the mechanical switching elements for sensing the position of switches, switch blades and feedback signaling state. The proposal to determine the position of uses the traction supply. Switch machine is usable for both analog and digitally controlled model railways.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyhybkovy_prestavnik_pro_modelovou_zeleznici.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
053477_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,25 kBAdobe PDFView/Open
053477_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,33 kBAdobe PDFView/Open
053477_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.