Název: Výhybkový přestavník pro modelovou železnici
Další názvy: Point machine for model railroads
Autoři: Zeman, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Poucha, Jiří
Hloušek, Petr
Oponent: Elis, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9194
Klíčová slova: Výhybka;výměník;výhybkové návěstidlo;srdcovka;mechanický přestavník;elektromotorický přestavník;mechanický závorník;elektromagnetický závorník;hákový závěr výměny;modelový přestavník;AVR ATmega8;budič L293D;pulzně šířková modulace
Klíčová slova v dalším jazyce: Railway switches;exchanger;signal device;switch blades;mechanical switch machine;electromotive switch machine;mechanical breech;electromagnetic breech bolt;model swich machine;AVR ATmega8;L293D driver;pulse width modulation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh elektromotorického přestavníku pro modelové železnice, který realisticky napodobuje chod skutečné výhybky. Zároveň omezuje používání mechanických spínacích prvků pro snímání polohy výměny, spínání srdcovky a zpětnou signalizaci stavu. Návrh k určení polohy využívá trakčního napájení v opornicích. Přestavník je použitelný jak v analogových tak digitálně řízených modelových kolejištích.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the design of electromotive switch machine for model railways, which realistically simulates running real switch machine. It also restricts the use of the mechanical switching elements for sensing the position of switches, switch blades and feedback signaling state. The proposal to determine the position of uses the traction supply. Switch machine is usable for both analog and digitally controlled model railways.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyhybkovy_prestavnik_pro_modelovou_zeleznici.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053477_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053477_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053477_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.