Název: Inovace elektronické řídicí jednotky RCX
Další názvy: RCX control unit redesign
Autoři: Jandejsek, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Oponent: Kubík, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9196
Klíčová slova: LEGO;RCX;CMSIS;C;STM32;Altium Designer
Klíčová slova v dalším jazyce: LEGO;RCX;CMSIS;C;STM32;Altium Designer
Abstrakt: Práce se zabývá popisem elektronické jednotky RCX a návrhem nové jednotky, která bude kompatibilní s původním příslušenstvím. Návrh schématu a plošného spoje je realizován v návrhovém systému Altium Designer. Software je psaný v programu KEIL uVision.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with describing the RCX unit and its innovation. Innovated unit should be compatible with accessories of original unit. Hardware is designed in the Altium Designer. Design of software is done in the KEIL uVision in C language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Jandejsek.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053568_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053568_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053568_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.