Title: Inovace elektronické řídicí jednotky RCX
Other Titles: RCX control unit redesign
Authors: Jandejsek, Rostislav
Advisor: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Referee: Kubík, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9196
Keywords: LEGO;RCX;CMSIS;C;STM32;Altium Designer
Keywords in different language: LEGO;RCX;CMSIS;C;STM32;Altium Designer
Abstract: Práce se zabývá popisem elektronické jednotky RCX a návrhem nové jednotky, která bude kompatibilní s původním příslušenstvím. Návrh schématu a plošného spoje je realizován v návrhovém systému Altium Designer. Software je psaný v programu KEIL uVision.
Abstract in different language: Thesis deals with describing the RCX unit and its innovation. Innovated unit should be compatible with accessories of original unit. Hardware is designed in the Altium Designer. Design of software is done in the KEIL uVision in C language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jandejsek.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
053568_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,95 kBAdobe PDFView/Open
053568_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,53 kBAdobe PDFView/Open
053568_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.