Název: Monitorovací systém malého čerpadla
Další názvy: Small pump monitoring system
Autoři: Vrána, Jan
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Koucký, Václav
Oponent: Křivka, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9198
Klíčová slova: domácí vodárna;integrační metoda;microcontroller;porucha;tlaková nádoba;rozvod vody;únik vody
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic waterworks;integration method;microcontroller;failure;pressure vessel;water supply;water leak
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení monitorování chodu domácích vodáren. Dlouhodobě nedetekovaná porucha v instalaci rozvodu vody může napáchat nemalé škody. Práce je v první řadě zaměřena na přiblížení domácích vodáren a chybových stavů, které mohou při jejich provozu nastat. Následně je práce zaměřena na popis metody pro detekování poruchového stavu a stavbu jednoduchého systému, který popsanou metodu využívá. V závěru je simulováno několik průběhů, jimiž byla funkce monitorovacího systému ověřena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on a monitoring system for domestic waterworks. Long-term undetected fault in the installation of water supply can cause serious damage. This thesis provides a description of domestic waterworks first. Then it describes methods for detection of a fault condition and a construction of a simple system which can monitor the pump. The final part consists of some graphs and waveforms for verifying the function of the monitoring system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dipomova prace Jan Vrana.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053571_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.