Title: Monitorovací systém malého čerpadla
Other Titles: Small pump monitoring system
Authors: Vrána, Jan
Advisor: Koucký, Václav
Koucký, Václav
Referee: Křivka, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9198
Keywords: domácí vodárna;integrační metoda;microcontroller;porucha;tlaková nádoba;rozvod vody;únik vody
Keywords in different language: domestic waterworks;integration method;microcontroller;failure;pressure vessel;water supply;water leak
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení monitorování chodu domácích vodáren. Dlouhodobě nedetekovaná porucha v instalaci rozvodu vody může napáchat nemalé škody. Práce je v první řadě zaměřena na přiblížení domácích vodáren a chybových stavů, které mohou při jejich provozu nastat. Následně je práce zaměřena na popis metody pro detekování poruchového stavu a stavbu jednoduchého systému, který popsanou metodu využívá. V závěru je simulováno několik průběhů, jimiž byla funkce monitorovacího systému ověřena.
Abstract in different language: This thesis is focused on a monitoring system for domestic waterworks. Long-term undetected fault in the installation of water supply can cause serious damage. This thesis provides a description of domestic waterworks first. Then it describes methods for detection of a fault condition and a construction of a simple system which can monitor the pump. The final part consists of some graphs and waveforms for verifying the function of the monitoring system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dipomova prace Jan Vrana.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
053571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,98 kBAdobe PDFView/Open
053571_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,28 kBAdobe PDFView/Open
053571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.