Název: Příklad aplikace založené na micro.NET frameworku
Další názvy: Application based on Micro.NET Framework
Autoři: Hála, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9201
Klíčová slova: micro.NET framework;NETMF;software;hardware;audio;bluetooth;wi-Fi;LCD;embedded;C#;programování
Klíčová slova v dalším jazyce: micro.NET framework;NETMF;software;hardware;audio;bluetooth;wi-Fi;LCD;embedded;C#;coding;programming
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje kompletní návrh embedded zařízení. Zařízení je vybaveno dotykovým LCD displejem, Wi-Fi a Bluetooth modulem, USB rozhraním a audio dekodérem. Návrh desky plošného spoje je uskutečněn v návrhovém systému Altium Designer. Softwarová část je napsaná v jazyce C# pro platformu .NET micro framework v nástroji Microsoft Visual Studio 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis contains complete design of an embedded system. The device is equipped with LCD with touchscreen, Wi-Fi and Bluetooth modules, USB interface and audio encoder. PCB is designed in Altium Designer. Software part is coded in C# language for .NET Micro Framework platform in Microsoft Visual Studio 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ondrej_hala_DP_elektronicka.pdfPlný text práce14,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053576_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053576_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053576_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.