Title: Příklad aplikace založené na micro.NET frameworku
Other Titles: Application based on Micro.NET Framework
Authors: Hála, Ondřej
Advisor: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9201
Keywords: micro.NET framework;NETMF;software;hardware;audio;bluetooth;wi-Fi;LCD;embedded;C#;programování
Keywords in different language: micro.NET framework;NETMF;software;hardware;audio;bluetooth;wi-Fi;LCD;embedded;C#;coding;programming
Abstract: Diplomová práce obsahuje kompletní návrh embedded zařízení. Zařízení je vybaveno dotykovým LCD displejem, Wi-Fi a Bluetooth modulem, USB rozhraním a audio dekodérem. Návrh desky plošného spoje je uskutečněn v návrhovém systému Altium Designer. Softwarová část je napsaná v jazyce C# pro platformu .NET micro framework v nástroji Microsoft Visual Studio 2010.
Abstract in different language: Thesis contains complete design of an embedded system. The device is equipped with LCD with touchscreen, Wi-Fi and Bluetooth modules, USB interface and audio encoder. PCB is designed in Altium Designer. Software part is coded in C# language for .NET Micro Framework platform in Microsoft Visual Studio 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ondrej_hala_DP_elektronicka.pdfPlný text práce14,03 MBAdobe PDFView/Open
053576_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,08 kBAdobe PDFView/Open
053576_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,46 kBAdobe PDFView/Open
053576_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.