Název: Programovatelný signálový generátor
Další názvy: Programmable Signal Generator
Autoři: Machatý, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Krist, Petr
Poupa, Martin
Oponent: Skála, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9202
Klíčová slova: Programovatelný signálový generátor;funkční generátor;přímá digitální syntéza;DDS;FPGA;D/A převodník;pasivní filtrace;elektromagnetická kompatibilita
Klíčová slova v dalším jazyce: Programmable signal generator;function generator;direct digital synthesis;DDS;FPGA;D/A converter;passive filtering;electromagnetic compatibility
Abstrakt: Tato práce se zabývá stavbou programovatelného signálového generátoru, a to jak z pohledu návrhu hardwarové části, tak i příslušného software pro programovatelné pole FPGA a PC. Část práce se týká eliminace rušení v přesných elektronických systémech. Výsledkem návrhu, popsaného v této práci, je vícekanálový funkční generátor s frekvenčním rozsahem 0 Hz - 1 MHz, rozkmitem výstupního signálu 1 Vpp a odstupem signál-šum přes 40dB.
Abstrakt v dalším jazyce: This study was aimed on complete design of programmable signal generator, both from the perspective of the hardware and the respective software for FPGA and PC. Substantial part of this thesis deals with noise rejection improvement techniques in precise electronic systems. Result of the design, described in this thesis is multichannel function generator with frequency range 0 Hz - 1 MHz, output amplitude 1 Vpp and signal-to-noise ratio over 40dB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053577_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053577_oponent.pdfPosudek oponenta práce485,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053577_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9202

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.