Title: Programovatelný signálový generátor
Other Titles: Programmable Signal Generator
Authors: Machatý, Daniel
Advisor: Krist, Petr
Poupa, Martin
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9202
Keywords: Programovatelný signálový generátor;funkční generátor;přímá digitální syntéza;DDS;FPGA;D/A převodník;pasivní filtrace;elektromagnetická kompatibilita
Keywords in different language: Programmable signal generator;function generator;direct digital synthesis;DDS;FPGA;D/A converter;passive filtering;electromagnetic compatibility
Abstract: Tato práce se zabývá stavbou programovatelného signálového generátoru, a to jak z pohledu návrhu hardwarové části, tak i příslušného software pro programovatelné pole FPGA a PC. Část práce se týká eliminace rušení v přesných elektronických systémech. Výsledkem návrhu, popsaného v této práci, je vícekanálový funkční generátor s frekvenčním rozsahem 0 Hz - 1 MHz, rozkmitem výstupního signálu 1 Vpp a odstupem signál-šum přes 40dB.
Abstract in different language: This study was aimed on complete design of programmable signal generator, both from the perspective of the hardware and the respective software for FPGA and PC. Substantial part of this thesis deals with noise rejection improvement techniques in precise electronic systems. Result of the design, described in this thesis is multichannel function generator with frequency range 0 Hz - 1 MHz, output amplitude 1 Vpp and signal-to-noise ratio over 40dB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
053577_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,72 kBAdobe PDFView/Open
053577_oponent.pdfPosudek oponenta práce485,94 kBAdobe PDFView/Open
053577_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.