Název: Analýza využitelnosti optických senzorů v systému pro zjištění orientace pikosatelitu PilsenCUBE
Další názvy: Usability analysis of optical sensors for PilsenCUBE picosatellite attitude determination system
Autoři: Karel, Jan
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Veřtát, Ivo
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9205
Klíčová slova: prostorová orientace satelitu;pikosatelit;PilsenCUBE;určování polohy;albedo
Klíčová slova v dalším jazyce: dimensional orientation of satellite;attitude determination;picosatellite;PilsenCUBE;albedo
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o možnostech využití detektorů záření ve viditelném, ultrafialovém a infračerveném pásmu vlnových délek, k určení prostorové orientace pikosatelitu PilsenCUBE. Součástí je šumová analýza jednotlivých detektorů EPD 365, BPW-21 a TPS 230 v jejich předpokládaném zapojení s předzesilovačem LTC6079. Dále práce obsahuje teorii o využitelnosti detektorů k určení prostorové orientace a odpovídající algoritmus v programovém prostředí MATLAB.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is deal with possibilities of detectors usability to determine the Earth and Sun position. The part of diploma thesis contains the noise analysis of detector visible radiation (BPW-21), UV radiation (EPD 365) and IR radiation (TPS 230) in their predicted involvement. Further the work contains the theory about determination spatial orientation and appropriate algorithm in MATLAB.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-JanKarel-final8.5.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053803_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053803_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053803_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.