Title: Analýza využitelnosti optických senzorů v systému pro zjištění orientace pikosatelitu PilsenCUBE
Other Titles: Usability analysis of optical sensors for PilsenCUBE picosatellite attitude determination system
Authors: Karel, Jan
Advisor: Veřtát, Ivo
Veřtát, Ivo
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9205
Keywords: prostorová orientace satelitu;pikosatelit;PilsenCUBE;určování polohy;albedo
Keywords in different language: dimensional orientation of satellite;attitude determination;picosatellite;PilsenCUBE;albedo
Abstract: Diplomová práce pojednává o možnostech využití detektorů záření ve viditelném, ultrafialovém a infračerveném pásmu vlnových délek, k určení prostorové orientace pikosatelitu PilsenCUBE. Součástí je šumová analýza jednotlivých detektorů EPD 365, BPW-21 a TPS 230 v jejich předpokládaném zapojení s předzesilovačem LTC6079. Dále práce obsahuje teorii o využitelnosti detektorů k určení prostorové orientace a odpovídající algoritmus v programovém prostředí MATLAB.
Abstract in different language: The master thesis is deal with possibilities of detectors usability to determine the Earth and Sun position. The part of diploma thesis contains the noise analysis of detector visible radiation (BPW-21), UV radiation (EPD 365) and IR radiation (TPS 230) in their predicted involvement. Further the work contains the theory about determination spatial orientation and appropriate algorithm in MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-JanKarel-final8.5.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
053803_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,28 kBAdobe PDFView/Open
053803_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,79 kBAdobe PDFView/Open
053803_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.