Název: HDMI propojovací systém
Další názvy: HDMI Interconnection System
Autoři: Povozniucov, Alexandr
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Masopust, Jiří
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9206
Klíčová slova: HDMI;3D;PSNR;SSIM;VQM;HDTV
Klíčová slova v dalším jazyce: HDMI;3D;PSNR;SSIM;VQM;HDTV
Abstrakt: Cílem této práce je popsat specifikaci High Definition Multimedia Interface a analyzovat druhy video formátů, se kterými umí pracovat. Nejprve bude představen vývoj verze HDMI kabelů a jejich přehled. Poté bude analyzována struktura dat, přenášených prostřednictvím kabelu, a princip práce celého systému. Systém bude také posuzován z hlediska přenosu 3D videa. Jako praktické části budou srovnány video signály různých formátů a přenosových rychlostí. Použitá videa jsou založená na kodeku H.264, který se často používá v HDTV vysílání, a ta budou hodnocena pomocí objektivních měření kvality.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objectives of this thesis is to describe the specification of High Definition Multimedia Interface and to analyze the aspects of video format that it can carry. First the evolution of HDMI version cable will be presented and then it will be overviewed. After we will analyze the structure of a data transmitted by cable and principle of working of the entire system . The transmission of 3D video over HDMI will be considered.. As a practical part the video content with different formats and the bitrates will be compared. The mentioned video is based on H.264 codec which is often used in HDTV broadcasts and it will be evaluated by using objective quality measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053804_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053804_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053804_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.