Title: HDMI propojovací systém
Other Titles: HDMI Interconnection System
Authors: Povozniucov, Alexandr
Advisor: Masopust, Jiří
Masopust, Jiří
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9206
Keywords: HDMI;3D;PSNR;SSIM;VQM;HDTV
Keywords in different language: HDMI;3D;PSNR;SSIM;VQM;HDTV
Abstract: Cílem této práce je popsat specifikaci High Definition Multimedia Interface a analyzovat druhy video formátů, se kterými umí pracovat. Nejprve bude představen vývoj verze HDMI kabelů a jejich přehled. Poté bude analyzována struktura dat, přenášených prostřednictvím kabelu, a princip práce celého systému. Systém bude také posuzován z hlediska přenosu 3D videa. Jako praktické části budou srovnány video signály různých formátů a přenosových rychlostí. Použitá videa jsou založená na kodeku H.264, který se často používá v HDTV vysílání, a ta budou hodnocena pomocí objektivních měření kvality.
Abstract in different language: The main objectives of this thesis is to describe the specification of High Definition Multimedia Interface and to analyze the aspects of video format that it can carry. First the evolution of HDMI version cable will be presented and then it will be overviewed. After we will analyze the structure of a data transmitted by cable and principle of working of the entire system . The transmission of 3D video over HDMI will be considered.. As a practical part the video content with different formats and the bitrates will be compared. The mentioned video is based on H.264 codec which is often used in HDTV broadcasts and it will be evaluated by using objective quality measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
053804_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,38 kBAdobe PDFView/Open
053804_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,02 kBAdobe PDFView/Open
053804_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.