Title: Převodník protokolu Contact ID z telefonní linky na protokol TCP
Other Titles: Converter of Contact ID protocol on telephone line to TCP protocol
Authors: Reiser, Jindřich
Advisor: Stifter, Jiří
Stifter, Jiří
Referee: Masopust, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9207
Keywords: poplachové systémy;převodník;contact ID;IP CID
Keywords in different language: alarm system;converter;contact ID;IP CID
Abstract: Práce se zabývá návrhem a realizací převodníku protokolu Contact ID, který umožňuje přenášet zprávy ze zařízení elektronického zabezpečovacího systému z telefonní linky na pult centrální ochrany prostřednictvím protokolu TCP. Práce obsahuje popis přenosových protokolů používaných v popisovaném převodníku, návrh a realizaci prototypu, funkci programového vybavení mikrokontroléru, tvorbu aplikace pro příjem zprávy z převodníku a reálného zapojení.
Abstract in different language: This thesis describes the design and implementation of a protocol converter Contact ID of electronic security system equipment from the telephone line to the alarm response center via TCP. This thesis describes the transmission protocols used in the described converter, design and implementation of a prototype, the microcontroller firmware, application to receive messages from the converter and the real application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reiser-DP.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
053805_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,87 kBAdobe PDFView/Open
053805_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,9 kBAdobe PDFView/Open
053805_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.