Title: Předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace
Other Titles: Signal preprocesing of semiconductor ionization radioation detectors
Authors: Podešva, Martin
Advisor: Holík, Michael
Holík, Michael
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9209
Keywords: Polovodičový detektor radiace;nábojový zesilovač;tvarování signálu;zpracování signálu;signálová filtrace.
Keywords in different language: Semiconductor radiation detector;charge amplifier;the signal shaping;signal processing;signal filtering.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace. Úvod práce je zaměřen na obecný popis polovodičových detektorů radiace - principu jejich funkce a charakteru výstupního signálu. Další část práce se zabývá simulací a návrhem obvodů pro analogové a digitální předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace. Další část práce popisuje realizaci navržených obvodů, ověření jejich funkce a odměření jejich parametrů, potřebných pro porovnání analogového a digitálního předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace.V závěru práce je provedeno porovnání analogového a digitálního předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace na základě změřených parametrů. Porovnání je provedeno z hlediska vhodnosti použití.
Abstract in different language: The master thesis is focused on the signal preprocessing originating from the semiconductor radiation detector. Introduction is aimed on a general description of semiconductor radiation detectors and a description of the principle and function of semiconductor radiation detectors and a description of the output signal from the detector. Another section deals with design and computer simulation of analog and digital circuits for signal preprocessing of a semiconductor radiation detector. Another part of the work concerns the implementation of the proposed circuit, verification of their functions and measuring the parameters of the proposed circuits, important to compare analog and digital signal preprocessing of semiconductor radiation detector. In conclusion of the master thesis is compared analog and digital signal preprocessing of semiconductor radiation detector according to the measure results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Podesva Predzpracovani signalu z polovodicoveho detektoru radiace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
054058_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,7 kBAdobe PDFView/Open
054058_oponent.pdfPosudek oponenta práce538,1 kBAdobe PDFView/Open
054058_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.