Title: Luboš Fišer a jeho klavírní sonáty
Other Titles: Luboš Fišer and his piano sonatas
Authors: Bočková, Eva
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9221
Keywords: Luboš Fišer;klavírní sonáty;rozbory;skladatelské metody
Keywords in different language: Luboš Fišer;piano sonatas;analysis of compositions;composer's method
Abstract: Tato práce je zaměřena na rozbory klavírních sonát Luboše Fišera a jeho skladatelské metody. Může pomoci učitelům a studentům hudby, kteří by se chtěli zabývat dílem Luboše Fišera, nebo těm, kteří budou zpracovávat jeho další díla. Cílem je analyzovat sonátové klavírní dílo, shrnout jej a charakterizovat z hlediska kompoziční techniky a pedagogického využití.
Abstract in different language: This work is concerned with life of Luboš Fišer, his composer's method and analysis of piano sonatas. It could almost help teachers of music and students who would like to know some information about Luboš Fišer or who would try to do analysis of his other compositions. This thesis investigates the piano work Luboš Fišer focusing on his piano sonatas to use for educational purposes. Its aim is to analyze this piano work, summarize it, and partially characterized in terms of the compositional techniques. In this work are presented the possibilities of grip and work on Fišer´s piano-teaching parts of the learning process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bockova Eva Diplomova prace-Lubos Fiser a jeho klavirni sonaty.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Bockova_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFView/Open
Bockova_posudek_DP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce645,11 kBAdobe PDFView/Open
Bockova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce140,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.