Název: Luboš Fišer a jeho klavírní sonáty
Další názvy: Luboš Fišer and his piano sonatas
Autoři: Bočková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9221
Klíčová slova: Luboš Fišer;klavírní sonáty;rozbory;skladatelské metody
Klíčová slova v dalším jazyce: Luboš Fišer;piano sonatas;analysis of compositions;composer's method
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na rozbory klavírních sonát Luboše Fišera a jeho skladatelské metody. Může pomoci učitelům a studentům hudby, kteří by se chtěli zabývat dílem Luboše Fišera, nebo těm, kteří budou zpracovávat jeho další díla. Cílem je analyzovat sonátové klavírní dílo, shrnout jej a charakterizovat z hlediska kompoziční techniky a pedagogického využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is concerned with life of Luboš Fišer, his composer's method and analysis of piano sonatas. It could almost help teachers of music and students who would like to know some information about Luboš Fišer or who would try to do analysis of his other compositions. This thesis investigates the piano work Luboš Fišer focusing on his piano sonatas to use for educational purposes. Its aim is to analyze this piano work, summarize it, and partially characterized in terms of the compositional techniques. In this work are presented the possibilities of grip and work on Fišer´s piano-teaching parts of the learning process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bockova Eva Diplomova prace-Lubos Fiser a jeho klavirni sonaty.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_posudek_DP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce645,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bockova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce140,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.