Title: 1. Zdeněk Lukáš - sborové cykly určené smíšeným sborům
Other Titles: Zdeněk Lukáš - choral cycles for mixed choirs
Authors: Christovová, Adriana
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9222
Keywords: Zdeněk Lukáš;sborové cykly;smíšené sbory;interpretační analýza
Keywords in different language: Zdeněk Lukáš;choral cycles;mixed choirs;interpretive analysis
Abstract: Práce se zabývá skladatelskou osobností Zdeňka Lukáše a jeho sborovými cykly pro smíšené sbory. Přináší jejich zmapování a interpretační analýzu vybraných cyklů.
Abstract in different language: The work deals with the personality of the composer Zdenek Lukas and his choral cycles for mixed choirs. Brings their mapping and interpretive analysis of selected cycles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Christovova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Christovova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce223,87 kBAdobe PDFView/Open
Christovova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce236,69 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Christovova.pdfPrůběh obhajoby práce113,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.