Název: Dětský dechový orchestr ZUŠ Vimperk a jeho vliv na utváření hudebních kariér jeho členů
Další názvy: Children´s Brass Band at the music School in Vimperk and its influence on the shaping of musical careers of its members
Autoři: Jelínek, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9223
Klíčová slova: dětský orchestr;umělecká škola;hudební festival;hudba;skladba;historie;repertoár;významní členové
Klíčová slova v dalším jazyce: children´s brass band;art school;music festival;music;composition;history;repertoire;distinguished members
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá činností dětského dechového orchestru ve Vimperku, který dnes již patří mezi pár velkých orchestrů při základních uměleckých školách v České republice a je jedním z nejlepších ve své kategorii dané průměrným věkem členů šestnáct let. Cílem je analyzovat vliv vimperského orchestru na jeho současné i bývalé členy.
Abstrakt v dalším jazyce: The brass band concentrates a large range of children and young people, so I used the following facts in the structured questionnaire, which was to some extent investigated general effect orchestra former and current members of the orchestra. Vimperk orchestra at the primary school has become an essential part of Vimpark town and its surroundings. Activity in the orchestra brings its members great benefits in the music and private life. His experience it acquired a number of musicians who now works in theater and symphony orchestras or become teachers at art schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHK) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2013 Jelinek J..pdfPlný text práce793,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinek_posudek_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce594,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinek_posudek_DP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce390,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinek_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.