Title: Dětský dechový orchestr ZUŠ Vimperk a jeho vliv na utváření hudebních kariér jeho členů
Other Titles: Children´s Brass Band at the music School in Vimperk and its influence on the shaping of musical careers of its members
Authors: Jelínek, Jindřich
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9223
Keywords: dětský orchestr;umělecká škola;hudební festival;hudba;skladba;historie;repertoár;významní členové
Keywords in different language: children´s brass band;art school;music festival;music;composition;history;repertoire;distinguished members
Abstract: Diplomová práce se zabývá činností dětského dechového orchestru ve Vimperku, který dnes již patří mezi pár velkých orchestrů při základních uměleckých školách v České republice a je jedním z nejlepších ve své kategorii dané průměrným věkem členů šestnáct let. Cílem je analyzovat vliv vimperského orchestru na jeho současné i bývalé členy.
Abstract in different language: The brass band concentrates a large range of children and young people, so I used the following facts in the structured questionnaire, which was to some extent investigated general effect orchestra former and current members of the orchestra. Vimperk orchestra at the primary school has become an essential part of Vimpark town and its surroundings. Activity in the orchestra brings its members great benefits in the music and private life. His experience it acquired a number of musicians who now works in theater and symphony orchestras or become teachers at art schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013 Jelinek J..pdfPlný text práce793,03 kBAdobe PDFView/Open
Jelinek_posudek_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce594,62 kBAdobe PDFView/Open
Jelinek_posudek_DP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce390,75 kBAdobe PDFView/Open
Jelinek_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.