Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBezděk, Jiří
dc.contributor.authorLučanská, Adéla
dc.contributor.refereeLišková, Štěpánka
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:39Z-
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:39Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9225
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na operní tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Mapuje životní okamžiky, které ovlivnily skladatelův hudební vývoj. Jsou zde zpracovány tři vrcholná díla, u kterých nalezneme informace o okolnostech, které jsou spojeny s jejich vznikem, dále postavy a dějovou linku. U každé z oper je také uvedeno případné využití v pedagogické praxi na SŠ a ZUŠ. Důležitou součástí práce je také rozbor árií Zerliny z opery Don Giovanni. V této části je zpracována problematika nastudování a interpretace.cs
dc.format102 s. (143 750 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectW. A. Mozartcs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectoperacs
dc.subjectcharakteristika postavcs
dc.subjectFigarova svatbacs
dc.subjectDon Giovannics
dc.subjectKouzelná flétnacs
dc.subjectinterpretacecs
dc.titlePřínos vokálního díla W.A.Mozarta pro pěvce se zaměřením na interpretační rozbor jedné operní rolecs
dc.title.alternativeMerit of vocal work W.A.Mozart for singers with orientation on interpretation analysis of one operatic rolesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedDiploma work is focused on the operas of Wolfgang Amadeus Mozart. It charts the life moments which influenced composer's musical development. There are processed three masterpieces in which we find information on the circumstances that are associated with their formation, as well as the characters and storyline. For each of the operas are also shown potential use in teaching practice at secondary schools and music schools. An important part of the work is also an analysis of Zerlina arias from the opera Don Giovanni. This section handles the problem of studying and interpretation.en
dc.subject.translatedW. A. Mozarten
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedoperaen
dc.subject.translatedcharacteristic of charactersen
dc.subject.translatedThe Marriage of Figaroen
dc.subject.translatedDon Giovannien
dc.subject.translatedThe Magic Fluteen
dc.subject.translatedinterpretationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdelaLucanska.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Lucanska_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce475,83 kBAdobe PDFView/Open
Lucanska_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce800,65 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Lucanska.pdfPrůběh obhajoby práce115,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.